3000 firm z branży PV przeciwko zmianom sposobu rozliczania prosumentów indywidualnych

3000 firm z branży PV podpisało się do pod wspólnym protestem ponad 50 organizacji pozarządowych. Jednym z sygnatariuszy protestu jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Apel to wyraz sprzeciwu wobec wprowadzaniu bardzo niekorzystnych i nieprzewidywalnych zasad rozliczania energii pochodzącej z mikroinstalacji OZE.

Sygnatariusze wraz z firmami branży apelują o:

  • niewprowadzanie gwałtownych zmian, które odbiorą milionom gospodarstw domowych dostęp do atrakcyjnych rozliczeń i taniej energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych (zwłaszcza osobom gorzej sytuowanym),
  • przyjęcie okresu przejściowego, zachowującego obecny system rozliczeń dla prosumentów do końca roku 2023 (przewidzianego w dyrektywie rynkowej IEMD),
  • upublicznienie wyników przeprowadzonych wiosną br. konsultacji społecznych rządowego projektu zmiany systemu prosumenckiego, w którym strona społeczna złożyła ok. 1200 uwag,
  • przeprowadzenie rzetelnych i transparentnych konsultacji z udziałem strony rządowej, samorządowej, społecznej oraz przedstawicieli branży instalacyjnej OZE. Apelujący uważają pominięcie tego etapu, poprzez przerzucenie i forsowanie zmian rządowych w projekcie poselskim, za niedopuszczalne. Organizacje deklarują aktywny udział i pomoc w nagłośnieniu procesu konsultacji społecznych, w celu wypracowania efektywnego i akceptowalnego społecznie modelu.

PEŁNA TREŚĆ APELU WRAZ Z UZASADNIENIEM JEST DOSTĘPNA TUTAJ.