80 tysięcy mikroinstalacji pracujących na obszarze ENEA S.A.!

Z danych przekazanych przez ENEA Operator wynika, że na obszarze działania operatora w pierwszym kwartale 2021 roku zostało podłączonych 6 776 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy blisko 50,7 MW. W drugim kwartale 2021 roku mieliśmy do czynienia ze znacznie większą liczbą przyłączeń – do sieci dystrybutora ENEA w tym w okresie przyłączono aż 11 052 mikroinstalacji (<50kW) o łącznej mocy 87,3 MW.

Lepiej niż w zeszłym roku!

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku do oddziałów OSD łącznie przyłączono 17 828 mikroinstalacji o mocy 138 MW. Podobnie jak w przypadku danych przekazanych przez PGE Dystrybucja możemy zauważyć, że tempo nowych przyłączeń zostało zachowane. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 roku rynek mikroinstalacji PV w Polsce roku nie zwolnił, a wręcz przeciwnie. Dla porównania w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku liczba mikroinstalacji wyniosła 14 589, zatem możemy zaobserwować wzrost zainteresowania względem analogicznego okresu w 2020 roku o ponad 22%.

Czego spodziewać się w drugim półroczu?

Obecnie na obszarze Operatora ENEA S.A pracuje już blisko 80 tysięcy mikroinstalacji prosumenckich o mocy równej 573 MW. 24% tej mocy to mikroinstalacje, które powstały w pierwszej połowie 2021. Czego możemy oczekiwać w drugiej połowie tego roku? W 2020 roku okresem, w którym przyłączono więcej mikroinstalacji, była druga połowa roku i dotyczyło to wszystkich operatorów. W 2021 roku możemy zatem tym spodziewać się podobnej sytuacji. Ile mikroinstalacji powstanie w drugiej połowie 2021 roku? Na podstawie zeszłorocznych danych oraz danych przekazanych przez Enea Operator możemy przypuszczać, że będzie to około 35 tys. mikroinstalacji, co w skali całego roku 2021 dałoby ponad 52 tys. mikroinstalacji. W związku z zapowiedzią likwidacji systemu opustów może się okazać, że liczba nowych prosumentów znacznie wzrośnie. Będzie to wynikało z chęci “załapania się” na obowiązujący jeszcze system rozliczeń.

Jaka część rynku stanowią mikroinstalacje?

Sumaryczna moc mikro, małych, średnich oraz dużych instalacji zgłoszonych do oddziałów ENEA S.A w pierwszym półroczu osiągnęła wartość 232 MW. Instalacje o mocy większej niż 50 kW stanowiły około 40% całości zainstalowanej mocy. Jak widzimy na rynku PV wciąż dominują mikroinstalacje, jednakże ENEA Operator wyróżnia się znacznie większym udziałem większych instalacji (większych niż 50 kW) niż pozostali operatorzy.

Jak wyglądał rynek instalacji fotowoltaicznych w pierwszym półroczu 2021 roku w skali całego kraju? Dokładna analiza rynku PV w Polsce będzie dostępna wkrótce na strone internetowej www.polskapv.pl, gdzie ukaże się nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV “Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 – stan na 30 czerwca 2021”.