Zasady postępowania podczas pandemii COVID-19 dla branży fotowoltaicznej

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 oraz obawami inwestorów Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało zasady postępowania podczas pandemii przeznaczone dla branży fotowoltaicznej. Przedstawione sugestie mają na celu ograniczenie zagrożenia zdrowia klientów, ale także pracowników firm wykonawczych instalujących systemy fotowoltaiczne. Opracowane zasady podzielone są na dwa etapy, pozwalające zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa we wszystkich fazach realizacji inwestycji. Zebrane wskazówki mają na celu zapewnić bezpieczeństwo inwestora w trakcie kontaktu z doradcą, a także ograniczyć ryzyko zarażenia wirusem przez inwestora i pozostałych domowników podczas montażu. Zbiór wskazówek zwany “Bezpiecznym EKO PV inwestorem” przeznaczony zarówno dla inwestorów jak i ekip monterskich pozwala zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa we wszystkich kwestiach dotyczących branży fotowoltaicznej.

Etap I – Kontakt z doradcą

Pierwszym etapem, którego dotyczą zasady postępowania podczas pandemii jest kontakt inwestora z doradcą. Doradcy powinni przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa w kontaktach z klientami. W tym celu powinni być wyposażeni w 2-3 maseczki ochronne. Maseczki wielokrotnego użytku powinny być każdorazowo poddane dezynfekcji, poprzez wypranie w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza i wyprasowanie. Dodatkowo doradcy powinni posiadać płyn dezynfekujący do rąk oraz komplet rękawiczek jednorazowego użytku. Na koniec dnia pracy zaleca się zdezynfekowanie przez doradców rzeczy, z którymi mieli kontakt w ciągu dnia. Niedopuszczalne jest przystąpienie do pracy doradców z symptomami choroby. W przypadku konsultacji z klientem w biurze, strony oddzielone powinny być specjalną ścianką z plexiglasu. Po każdorazowej wizycie klienta zaleca się wietrzenie pomieszczenia biurowego oraz dezynfekcję. Zalecany jest – w miarę możliwości – zdalny kontakt z klientem. Jeżeli jest to możliwe firma powinna umożliwić kontakt poprzez wideokonferencje lub ankietę montażową.

Etap II – Montaż i kontakt z ekipą montażową

Kolejnym etapem jest montaż i kontakt inwestora z ekipą montażową. Ekipa montażowa również powinna być wyposażona w maski ochronne – każdy z monterów powinien mieć do dyspozycji około 10 maseczek. Do obowiązkowego wyposażenia ekipy monterskiej należą również rękawiczki nitrylowe jednorazowego użytku i środki do dezynfekcji rąk. Ekipa montażowa powinna również posiadać termometr do pomiaru temperatury ciała. W odniesieniu do postępowania podczas montażu jedną z najważniejszych kwestii jest maksymalne ograniczanie bezpośrednich kontaktów członków zespołu montażowego z klientem. Ustalenia z klientem dotyczące kwestii montażowych powinna prowadzić jedna, wyznaczona osoba z zespołu. Osoba ta powinna zachować szczególne środki ostrożności w tym bezpieczny odstęp dwóch metrów.

Kolejnym zaleceniem jest korzystanie z alternatywnych dróg komunikacji, nieprzecinających się z tymi, z których korzysta klient – nawet jeżeli byłyby bardziej kłopotliwe. Gdy miejscem zamontowania falownika jest piwnica zaleca się wykorzystanie przez ekipę okna jako wejścia do pomieszczenia – jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Innym przykładem korzystania z alternatywnych dróg komunikacyjnych może być korzystanie z bramy garażowej jako wejścia w przypadku instalowania falownika w garażu. Ekipa montażowa powinna zadbać o maksymalne wietrzenie pomieszczenia, w którym montowany jest inwerter. Firma montażowa powinna maksymalnie ograniczyć korzystanie z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku inwestora i jeżeli jest to możliwe posiadać własne, niezależne zaplecze sanitarne. Konieczna jest również dezynfekcja rąk przez członków ekipy monterskiej przed rozpoczęciem wspólnej jazdy samochodem. Podczas wspólnej jazdy samochodem każdy pasażer powinien przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa. Dobrą praktyką ze strony firm wykonawczych jest także zapewnienie ozonowania elementów takich jak inwerter, skrzynki bezpiecznikowe itp., które mają zostać zainstalowane w pomieszczeniu inwestora – na prośbę klienta i przy wcześniejszym zgłoszeniu.

Inwestorom, doradcom, ekipom monterskim zalecamy przede wszystkim stosowanie się do zaleceń, informacji oraz oficjalnych komunikatów Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.