Maciej Borowiak (Prezes Zarządu SBF Polska PV) udzielił wywiadu dla redakcji teraz-srodowisko.pl, w którym przedstawił postulaty związane z „Czteropakiem dla Prosumenta”, czyli naszym pakietem propozycji zmian prawnych, korzystnych dla prosumentów i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 

W jego ocenie grupa inwestorów prosumenckich nie jest obecnie traktowana „w sposób właściwy”, stąd organizacja wspiera pomysł tzw. Czteropaku dla Prosumenta. Jest to propozycja zmian w systemie rozliczeń, obejmująca wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu energii z mikroinstalacji. Borowiak wyjaśnił, że ta zmiana jest kluczowa, by przeciętny inwestor mógł określić w jakim, najgorszym scenariuszu, zwróci mu się inwestycja. Dzisiaj to prawo mają choćby uczestnicy aukcji OZE, czyli często duże korporacje. Kolejny element to rozliczenie depozytu bez VAT. Tu przedstawiciel zauważa, że inwestor nie jest płatnikiem VAT, więc „dlaczego sprzedaje netto a kupuje brutto?”. Kolejne postulaty to rozliczenie depozytu bez VAT oraz możliwość wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczenia ich w kolejnych latach.

– Dzisiaj taką możliwość mają wspólnoty i spółdzielnie, w ramach prosumenta lokatorskiego, co stoi na przeszkodzie by ten system rozwinąć? – pyta przedstawiciel organizacji branżowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu na: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Priorytety-rynek-mikroinstalacji-PV-2024-prosumenci-biznes-14482.html