2 marca 2017 r., po zakończeniu VIII Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii, które odbyło się w ramach tegorocznych Targów ENEX w Kielcach, odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Marcowe spotkanie robocze odbyło się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, w sali Sigma, dzięki uprzejmości organizatorów Targów ENEX 2017. Za przybycie dziękujemy wszystkim obecnym aktualnym i aspirującym członkom Stowarzyszenia, którzy wnieśli swój wkład merytoryczny w to spotkanie.

Podczas spotkania zaproponowano opracowanie wytycznych w zakresie wykonania i odbioru instalacji PV w oparciu o polskie jak i zagraniczne doświadczenia.  Przedyskutowano obszary w których  konieczne byłoby wprowadzenie zmian w ustawie OZE i które to zmiany zostaną przekazane przez SBF Polska PV Ministerstwu Energii. Dyskutowano również o potrzebie stworzenia rynku autoryzowanych instalatorów PV, potrzebie wypracowania wymagań dla Specyfikacji Istotnych Wymagań Zamówienia dla przetargów z instalacjami PV oraz stworzenia katalogu nierekomendowanych zapisów w Programach Funkcjonalno-Użytkowych w celu eliminacji zapisów ograniczających konkurencję.

O ustaleniach i efektach pracy będziemy informować na bieżąco wraz postępem prac.