19 kwietnia w Sosnowcu odbyło się kolejne spotkanie Energetycznego Think Tanku, którego organizatorem był Wydział Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim. Tematem wiodącym wydarzenia był problem niskiej emisji. Zostały poruszone tematy dotyczące powodów jego występowania, środków zaradczych oraz szeroko pojętych metod walki z tym zjawiskiem. W spotkaniu brali udział energetycy, producenci i instalatorzy urządzeń grzewczych, ludzie zajmujący się zagadnieniem smart cities oraz naukowcy- wszyscy, którym kwestia czystego środowiska nie jest obojętna.

Jednym z prelegentów była Anna Będkowska reprezentująca SBF Polska PV, która poruszyła temat dokumentacji niezbędnej do przygotowania podczas projektowania instalacji opartej na odnawialnych źródłach energii. Zwróciła uwagę na zawartość prawidłowo sporządzonego PFU, sposobu określania wymagań stawianych modułom oraz falownikowi a także zdefiniowała zapisy, które nie powinny mieć miejsca ze względu na ograniczanie zakresu urządzeń spełniających określone kryteria, a co za tym idzie- firm mogących brać udział w przetargu.

Szersza relacja dotycząca wydarzenia dostępna pod adresem http://energetycznytt.pl .