22 maja 2018 roku odbyło się XXVII forum Energia w Gminie, organizowane przez redakcję GLOBEnergia.
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV objęło to wydarzenie patronatem.

Spotkanie dotyczyło efektywności energetycznej w budynkach, poruszało aspekty związane z projektowaniem, konstruowaniem i rozplanowaniem powierzchni użytkowej w budynkach użyteczności publicznej.

Oprócz części wykładowej, obejmującej zarówno aspekty związane z instalacjami wewnętrznymi, materiałami budowlanymi czy komfortem wewnętrznym, uczestnikom proponowano udział w dwóch wydarzeniach towarzyszących, tj:
1. Wizyta studyjna w budynku oraz centrali trigeneracyjnej
2. Pokaz ładowania samochodu elektrycznego w czasie rzeczywistym

Spotkanie odbyło się w Górnośląskim Parku Przemysłowych – GPP Business Park. To nowoczesny kompleks energooszczędnych budynków biurowych klasy A, dedykowanych w szczególności dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC/R&D/IT).Obecnie w skład kompleksu wchodzą 3 budynki biurowe zlokalizowane w Katowicach: Goeppert-Mayer, Stern oraz Alder o łącznej powierzchni ponad 23 000 m2. Pod koniec roku otwarty zostanie czwarty budynek, który będzie dodatkowo wyposażony w instalacje fotowoltaiczną.

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmował tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV