Podczas targów GREENPOWER w specjalnie wybudowanej czaszy spotkali się specjaliści z dziedziny odnawialnych źródeł energii a wśród nich znalazł się prezes Stowarzyszenia Polska PV Bogdan Szymański. Jako ekspert z dziedziny instalacji fotowotlaicznych oraz prawa związanego z energetyką odnawialną przedstawił główne ,,grzechy” programu Prosument oraz poprowadził razem z wiceprezesem Grzegorzem Burkiem Talk Show ,,20 minut o energetyce”.

Podczas Talk Show została omówiona sytuacja w polskim prawodawstwie, systemach wsparcia i branży energetyki odnawialnej. Specjaliści wyjaśnili niejasne zapisy ustawy o OZE – instalacja nowo budowana a nowo przyłączona, przedstawiono też analizę ekonomiczną mikroinstalacji PV po wejściu taryf gwarantowanych. Rozliczony został program Prosument – eksperci opowiadali o pierwszych doświadczeniach z funkcjonowania programu, czyli o wymaganiach programu, o gwarancjach bankowych i gwarancjach uzysku. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat systemu aukcyjnego pod kątem przygotowania instalacji OZE oraz nowe zasady rozliczania i ekonomika małych instalacji.

Uczestnicy targów mieli również okazję zapoznać się z poradami praktycznymi podczas Forum Wykonawcy – wybór modułów PV i falowników oraz praktyczne aspekty współpracy pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej to tematy, które zagrzewały do głębszej dyskusji.

W trakcie targów miała miejsce premiera nowego wydania książki Bogdana Szymańskiego ,,Instalacje Fotowoltaiczne”. Zainteresowani mieli dzięki temu okazję do spotkania z autorem.