Już 23 września odbędzie się I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV podczas, którego zostaną przedstawione wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV w zakresie programów funkcjonalno-użytkowych, wymagania zakładów energetycznych dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz poradnik inwestora w zakresie właściwego wyboru wykonawcy i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Ponadto w programie przewidziano panel dyskusyjny pt. ,,Funkcjonowanie programu Prosument – oczekiwania branży a rzeczywistość”. Jakie jeszcze tematy będą poruszane podczas Kongresu? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się szczegółowym programem Kongresu oraz do rejestracji na stronie.

WWW.GLOGENERGIA.PL/KONGRESPV