Stowarzyszenie SBF Polska PV podjęło interwencje w sprawie wątpliwych zapisów w programach funkcjonalno użytkowych dotyczącym zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych w ramach ostatniego rozdania PROW, które mogły premiować rozwiązania techniczne określonego producenta.

Stowarzyszenie SBF Polska PV jako organizacja wspierająca polską branżę fotowoltaiczną podejmuje zawsze działania zmierzające do zachowania równej konkurencji na rynku instalacji fotowoltaicznych szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych. Jako organizacja szanujemy prawo wyboru dowolnego rozwiązania technologicznego w zakresie instalacji PV. Popieramy działania zmierzające do promocji urządzeń i komponentów wysokiej jakości jednak nie możemy godzić się na zapisy które jednoznacznie wskazują określony model czy określonego producenta. Analizując postępowania przetargowe w ramach PROW Stowarzyszenie wielokrotnie spotkało się z podejrzanymi zapisami, które bardzo szczegółowo specyfikowały nieistotne wymagania w zakresie urządzeń ograniczając konkurencję szczególnie w zakresie wyboru falowników i modułów. Zdaniem Stowarzyszenia takie formułowanie zapisów może być naruszeniem art. 7 ust. 1 PZP.

Przykładowo w zapisach PFU w gminie Nowy Targ podano, że falowniki wchodzące w skład instalacji, które będą przyłączane do sieci polskich operatorów musza jednocześnie spełniać wymagania operatorów sieci z Republiki Południowej Afryki czy Australii. Trudno uznać za niezbędne i istotne dla Zamawiającego, stawianie takich wymagań skoro instalacja będzie przyłączana do operatora Tauron Dystrybucja.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wymagań stawianych w PFU w gminie Trawniki. Wymagania dotyczące falowników wyspecyfikowano tak szczegółowo i wielowariantowo że wszystkie wymagania może spełniać bardzo wąska liczba producentów. W tym przypadku także trudno uznać za zasadne wymaganie przez inwestora górnej granicy MPPt na poziomie nie niższym niż 510 V skoro dokumentacja projektowa wskazuje że maksymalne robocze napięcie jakie może pojawić się na łańcuchu modułów to 410 V. Także w naszej ocenie może wydawać się dziwne wymaganie możliwości modyfikacji cos fi w zakresie 0,3-1 skoro OSD do którego będzie przyłączany dany falownik dla mikroinstalacji wymaga pracę z cos fi = 1. Podejrzane w naszej ocenie wydaje się także wymaganie w zakresie komunikacji mało prawdopodobne jest aby w przypadku mikroinstalacji zamawiający miał konieczność korzystania jednocześnie z  Ethernet, RS485, USB, SO, Wifi.

Podjęta inicjatywa potwierdza zasadność stworzenia jednolitych wymagań dla programów funkcjonalno użytkowych. Aby uchronić uczestników rynku przed kolejnymi błędami, niefrasobliwością osób piszących wymagania czy jawnymi nadużyciami urzędników lub firmy przygotowujące takowe opracowania, Stowarzyszenie SBF Polska PV podjęło inicjatywę celem stworzenia wytycznych dla programów funkcjonalno użytkowych.

Aktualnie trwają pracę opracowaniem. Finalna wersja zostanie opublikowana podczas I Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Poniżej zamieszczono pismo skierowane w tej sprawie do Wójta gminy Nowy Targ i Wójta gminy Trawniki.

Stanowisko ws. programu funkcjonalno-użytkowego dla gminie Nowy Targ

Stanowisko ws. programu funkcjonalno-użytkowego dla gminy Trawniki