ENG BELOW

Z wielką przyjemnością pragniemy przywitać w gronie członków wspierających jednego z największych światowych producentów modułów fotowoltaicznych – JA Solar. Jest to dla nas ogromny zaszczyt współpracować z firmą o zasięgu globalnych. Oczekujemy owocnej współpracy na polu fotowoltaiki.

 

Założona w maju 2005 r. Firma JA Solar jest wiodącym światowym producentem wysokosprawnych produktów fotowoltaicznych. Zakres działalności obejmuje ogniwa, moduły i elektrownie fotowoltaiczne. Firma ma 12 baz produkcyjnych, ponad 20 oddziałów, a jej produkty są sprzedawane ponad 33 000 użytkownikom z ponad 100 krajów i rejonów.

 

Produkty JA Solar są szeroko stosowane w naziemnych elektrowniach fotowoltaicznych oraz w przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych rozproszonych systemach fotowoltaicznych. Na koniec 2019 r. łączna wytworzona moc od JA Solar przekroczyła 45 GW. Ze względu na ciągłe innowacje technologiczne, dobrą kondycję finansową, ugruntowaną globalną sieć sprzedaży i obsługi klienta, JA Solar został wysoko oceniony przez autorytatywne stowarzyszenia w branży jako wiodący światowy producent wysokiej jakości produktów fotowoltaicznych. Od kilku kolejnych lat firma znajduje się na liście Fortune China 500 i światowych TOP 500 firm energetycznych. JA Solar został nagrodzony przez EUPD, wiodącą europejską firmę zajmującą się badaniami zrównoważonego rozwoju, jako „Najlepsza marka PV Seal” dla rynku europejskiego w ciągu ostatnich 5 kolejnych lat, a także dla określonych krajów, w tym. Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Austria.

 

W lutym 2007 r. JA solar był notowany na giełdzie NASDAQ. W lipcu 2018 r. Został sprywatyzowany i wycofany z giełdy w USA. JA Solar Technology Co., Ltd (SZE: 002459) notowała akcje zwykłe na giełdzie papierów wartościowych w Shenzhen w Chinach, a obrót rozpoczął się w grudniu 2019 r.

 

Strona internetowa: www.jasolar.com 

JA Solar HQ: No.8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing. 

Tel: +86 (10) 63611888;  Fax: +86 (10) 63611999 

Email: sales@jasolar.com; market@jasolar.com

________________________________________________________________________________________________

It is with great pleasure that we would like to welcome you to the group of supporting members of one of the world’s largest manufacturers of photovoltaic modules – JA Solar. It is a great honor for us to work with a global company. We look forward to productive cooperation in the field of photovoltaics.

 

Founded in May 2005, JA Solar is a leading global manufacturer of high-performance photovoltaic products. With a business scope cover ingot, wafers, cells, modules and photovoltaic power stations, the company has 12 manufacturing bases, more than 20 branches and its products are sold to more than 33,000 users from over 100 countries and districts. 

 

JA Solar’s products are widely used in ground-mounted photovoltaic power stations, and in industrial, commercial and residential distributed photovoltaic systems. As of end of 2019, the cumulative shipment of JA Solar has exceeded 45 GW. On the strength of its continuous technological innovation, sound financial condition, well-established global sales and customer service network, JA Solar has been highly recognized by authoritative associations in the industry as a leading global manufacturer of high-performance PV products. For several consecutive years, the company has been listed on the Fortune China 500 list and the World TOP 500 Energy Companies. JA Solar was awarded by EUPD, a leading sustainability research firm in Europe, with the “Top Brand PV Seal” for Europe market over the last 5 consecutive years, as well as for specific countries incl. Germany, Netherlands, Switzerland, United Kingdom and Austria. 

 

In February 2007, JA solar was listed on NASDAQ stock exchange. In July 2018, it was privatized and delisted from the US stock market. JA Solar Technology Co., Ltd (SZE: 002459) listed its common stock on the Shenzhen Stock Exchange in China, and trading had commenced in December, 2019. 

 

Website: www.jasolar.com 

JA Solar HQ: No.8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing. 

Tel: +86 (10) 63611888;  Fax: +86 (10) 63611999 

Email: sales@jasolar.com; market@jasolar.com