Jak pozbyć się rosyjskich paliw? Koniecznie ułatwienia dla OZE

 

● Gdyby nie taryfy zatwierdzane na ten rok przez Prezesa URE, dzisiaj za energię elektryczną w taryfach indywidualnych, np. G11 płacilibyśmy 1,60 PLN/kWh.
● Od początku 2021 r. do kwietnia 2022 r. średnia cena węgla wzrosła aż o 101 proc., cena pelletu wzrosła o 89 proc., a drewna kawałkowego o 74 proc.
● Procedura uzyskania pozwolenia na budowę i wydawania warunków przyłączenia trwa dzisiaj nawet 150 dni roboczych
● Zachęty finansowe i zmiana przepisów prawnych ułatwiłyby inwestycje w źródła energii niezależne od surowców z Rosji

Branża fotowoltaiczna apeluje o ułatwienia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Mowa
o uproszczeniu procedur związanych z przyłączeniem instalacji OZE do sieci, a także obowiązku
zakupu wyprodukowanej przez nie energii przez spółki obrotu. Oczekiwania te zostały przez
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (SBF) przedstawione w maju 2022 roku w specjalnym apelu
do polskiego rządu. Co bardzo istotne, zostały ujęte również w postulatach Porozumienia
Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej(POBE), którego sygnatariuszem jest również SBF
POLSKA PV.

Dlaczego ważna jest niezależność energetyczna?

Atak Rosji na Ukrainę skłonił państwa członkowskie UE do współpracy w zakresie sankcji i wsparcia
udzielanego Ukrainie. Zdaniem branży, ta współpraca powinna być również impulsem dla polskich
władz do odblokowania inwestycji w odnawialne źródła energii zarówno w skali mikro jak i makro.
W momencie, gdy konieczna stała się rezygnacja z rosyjskich surowców, w Polsce dalej funkcjonują
przepisy prawne ograniczające inwestycje w systemy, które tych surowców nie potrzebują. A przecież
wojna w Ukrainie może w przyszłości spowodować drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej dla
gospodarstw domowych. Już dzisiaj zmagają się z nimi przedsiębiorcy. Gdyby nie taryfy zatwierdzane
na cały rok przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, już dzisiaj za energię elektryczną w taryfach
indywidualnych, np. G11 płacilibyśmy 1,60 PLN/kWh. To dwa razy więcej niż obecnie. Koszty
surowców do ogrzewania budynków już teraz notują rekordowe poziomy. Badania zlecone przez
Polski Alarm Smogowy pokazują, że od początku 2021 r. do kwietnia 2022 r. średnia cena węgla
wzrosła aż o 101 proc., cena pelletu wzrosła o 89 proc., a drewna kawałkowego o 74 proc.
Węgiel, pellet, czy gaz z powodzeniem można zastąpić fotowoltaiką w połączeniu z pompą ciepła.
Termoizolacja i zmiana kotłów na paliwa stałe lub gaz na pompy ciepła to klucze do zmniejszenia
zapotrzebowania na węgiel, czy gaz sprowadzane z Rosji.

6 kroków do uniezależnienia się od rosyjskich paliw

POBE to szerokie porozumienie, które zostało stworzone w celu współpracy organizacji branżowych,
zwracających uwagę na społeczne znaczenie działań związanych z likwidacją niskiej emisji
zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ale również na wyzwania związane z koniecznością wdrażania
ambitnej polityki klimatycznej w Polsce. Porozumienie to głos dwunastu organizacji branżowych,
który nie może przejść bez echa.

Uniezależnienie się Polski od paliw kopalnych pochodzących z Rosji pozwoli zapewnić realne
bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom energii w Polsce. Organizacje zrzeszone w Porozumieniu
określiły realny zakres działań, który pomoże osiągnąć ten cel w możliwie szybkim czasie. Wśród 6
postulatów POBE znalazły się między innymi: wdrożenie zerowej lub obniżonej stawki VAT na
urządzenia do pozyskiwania i magazynowania energii odnawialnej w budynkach a także zmiana
przepisów w zakresie wprowadzania energii z OZE do sieci elektroenergetycznej.
POBE apeluje także o wprowadzenie dodatkowych minimalnych standardów charakterystyki
energetycznej budynków, trwałe obniżenie stawki VAT za energię elektryczną do celów ogrzewania
budynków, krajowego zakazu stosowania kotłów wykorzystujących paliwa kopalne jako jedynych
(samodzielnych) źródeł ciepła, a także o przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie
energooszczędności w budynkach.

Wszystkie postulaty Porozumienia można znaleźć TUTAJ.

Propozycje ułatwień dla branży fotowoltaicznej – postulaty SBF POLSKA PV

Fotowoltaika, zarówno ta prosumencka jak i wielkoskalowa, w zdecydowany sposób może wpłynąć
na częściowe uniezależnienie się krajowej energetyki od importowanych surowców energetycznych.
Jest ważnym elementem dywersyfikacji źródeł pozyskania energii elektrycznej. Dzisiaj potrzebujemy
jednak ułatwienia procedur formalno-prawnych, by ta dziedzina energetyki mogła swobodnie
realizować swoje zadania i się rozwijać.

W apelu do rządzących, jeszcze w maju b.r. organizacje zrzeszone w SBF POLSKA PV wystosowały
prośby o zmiany w przepisach prawnych.

Pierwszym ruchem ze strony rządzących powinno być w naszej ocenie wprowadzenie zerowej stawki
VAT na urządzenia do produkcji energii odnawialnej tj. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła,
magazynów energii. Jest to postulat identyczny z tym o co zabiega POBE.

Kolejnym, również zbieżnym z postulatami POBE działaniem powinno być uproszczenie procedur związanych z instalacją urządzeń. Mowa o zwolnieniu z procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz skrócenie do 14 dni procedury wydawania warunków przyłączenia dla średniej wielkości instalacji fotowoltaicznych.

To pozwoli na odblokowanie w naszym kraju instalacji fotowoltaicznych o mocach ponad 50 kWp,
dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły obniżać koszty operacyjne prowadzenia biznesów.
– Budowa instalacji 50 kWp to procedura, która trwa 30 dni. Budowa większej instalacji
zajmuje ponad rok. To znacznie utrudnia realizację inwestycji. Jednym z naszych postulatów
jest uproszczenie tej procedury poprzez zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na
budowę oraz skrócenie wydawania warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznych o
mocy ponad 50 kWp ze 150 do 14 dni – powiedział Maciej Borowiak, członek zarządu SBF.

W postulatach SBF POLSKA PV znalazł się też zapis dotyczący uznania za abuzywne klauzul
wyłączających możliwość zakupu energii ze źródeł odnawialnych przez spółkę obrotu.
Zmiany w przepisach, proponowane przez branże zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na Rzecz
Efektywności Energetycznej POBE oraz w SBF Polska PV pomogą w walce z wysokimi cenami energii,
a finansowe zachęty zainicjują przejście z obecnych rozwiązań energetycznych na rozwiązania
zwiększające niezależność naszego kraju od paliw energetycznych pochodzących z Rosji.

Postulaty, z którymi branże wychodzą do rządzących mają charakter uniwersalny – przełożą się na poprawę
jakości życia i utrzymania budynków jednorodzinnych, zoptymalizują koszty prowadzenia
przedsiębiorstw w naszym kraju, zaprzestając zasilania budżetu agresora.