Jak zweryfikować czy montaż instalacji PV przebiega poprawnie? Jakie są podstawowe błędy?

Jakie sytuacje powinny zwrócić uwagę inwestora podczas montażu zakupionej instalacji fotowoltaicznej? Weryfikacja poprawności montażu jest znacznie trudniejsza od wyboru firmy fotowoltaicznej, jednakże niektóre kwestie inwestorzy mogą sprawdzić samodzielnie. Przedstawiamy typowe błędy popełniane przez pozbawione profesjonalizmu firmy wykonawcze.

Nieodpowiednia konstrukcja montażowa

Zdarza się, że instalator chce pójść na skróty i stosuje system, który jest łatwiejszy w montażu, ale przeznaczony do innego rodzaju pokrycia dachowego. Klient, powinien
otrzymać dokumentację dotyczącą konstrukcji wsporczej, z której jasno będzie wynikać do jakiego typu pokrycia dachowego jest przeznaczona. Instrukcje dotyczące montażu konstrukcji są również łatwo dostępne choćby na stronach producentów.

Odpowiednie narzędzia pracy

Wielu instalatorów nie używa kluczy dynamometrycznych do montażu, bez których nie jest możliwe dokręcenie śrub z właściwym momentem. Zastosowanie tego rodzaju klucza jest istotne, ponieważ wpływa na trwałość mocowań. Zatem to, czy ekipa montażowa posługuje się kluczami dynamometrycznymi może dać inwestorowi odpowiedz, czy instalacja zostanie wykonana poprawnie. Również przy pracach elektrycznych ważne jest, aby używać wkrętaków dynamometrycznych, ponieważ zacisk dokręcany nieodpowiednim momentem może stwarzać ryzyko bardzo niebezpiecznego zjawiska jakim jest łuk elektryczny.

Fot. Kontrola momentu dokręcenia mocowania ogranicznika przepięć – SBF Polska PV.

Pomiar rezystancji uziemienia

Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowania instalacji oraz na skuteczność ochrony przepięciowej jest uziemienie. Jeśli inwestor jest obecny podczas wykonywania uziemienia instalacji to może sprawdzić, czy jest ono wykonywane poprawnie. Pomiar rezystancji uziemienia przeprowadzony przez firmę wykonawczą powinien wykazać wartość mniejszą niż 10 omów. Aby osiągnąć taką wartość instalator powinien wbić odpowiednią ilość szpilek. Inwestor może zweryfikować montaż przebiega poprawnie towarzysząc instalatorom podczas przeprowadzania pomiarów rezystancji uziemienia. W ten sposób może uniknąć sytuacji, w której instalator wpisze do protokołu przekłamaną wartość. Jeśli budynek posiada skuteczne uziemienie nie ma konieczności wbijania szpilek. Jednakże można to zweryfikować wyłącznie dokonując pomiaru rezystancji uziemienia.

Fot. Wynik pomiaru rezystancji uziemienia – Solgen.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że poprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna i nie stanowi dodatkowego zagrożenia pożarowego. Pojawiające się incydenty są efektem rażących błędów projektowych i wykonawczych.

Częstym błędem jest stosowanie niekompatybilnych złącz przy modułach PV. Stosowanie złącz różnych producentów może powodować brak kompatybilności. Najczęściej ten problem występuje między trasą kablową z falownika, a ostatnim modułem. Instalator powinien zastosować identyczne złącze jak przy module. Jeśli złacza się różnią powinno się je odciąć, zarobić na nowo i zamontować nowe, kompatybilne złącza. Złącza nie mogą mieć kontaktu z palnym podłożem. Zarówno złącza jak i kable powinny być podwieszone do szyn – to zabezpiecza elementy przed uszkodzeniem na przykład przez zalegający śnieg.

Fot. Przepalone złącze wykonane za pomocą niekompatybilnych złączek – Książka instalacje fotowoltaiczne Bogdan Szymański

Fot. Mocowanie połączenia między modułami do szyny – Książka instalacje fotowoltaiczne Bogdan Szymański

Jednym częstszych błędów dotyczących rozdzielnic DC, jest mostkowanie przewodów w postaci linki na ogranicznikach przepięć. W tych miejscach powinny być stosowane rozgałęźniki równoległe. Jest to detal, który źle wykonany może stanowić zagrożenie powstania łuku elektrycznego.

Fot. Zastosowanie rozgałęźników równoległych przy montażu ogranicznika przepięć. Dzięki temu każdy kabel posiada pewne osobne mocowanie – Solgen.

Prawidłowy montaż falownika

Nieodłącznym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik, czyli urządzenie zamieniające prąd stały na prąd przemienny. Falownik fotowoltaiczny to urządzenie, które wymaga chłodzenia przez otoczenie. Z tego względu należy zwrócić uwagę na to czy falownik jest zamontowany w poprawny sposób, czyli czy został zachowany odpowiedni odstęp od sufitu i ścian. Ponadto, inwertery nie powinny być montowane na materiałach palnych, dlatego należy unikać montowania na drewnianych belkach, boazerii, a także nad materiałami palnymi (parkiet w mieszkaniu, materiały palne w budynku gospodarczym). Jeśli nie ma innej możliwości, montując falownik na drewnianej ścianie należy zastosować dodatkowe dystanse oraz metalową płytę ochronną za falownikiem.

Fot. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu falownika z palnymi drewnianymi deskami zastosowano dodatkowe dystanse oraz metalową płytę ochronną za falownikiem – Solgen.

Trasy kablowe

Odpowiednie usytuowanie kabli zapewnia długoletnią bezawaryjną pracę instalacji oraz bezpieczeństwo. Na dachach płaskich trasy kablowe powinny być prowadzone w metalowych korytach. Przewody przeprowadzane przez przegrody powinny być umieszczane w peszlach, które chronią przed przecieraniem się izolacji.

Fot. Prawidłowo zabezpieczona trasa kablowa między polami modułów PV – Książka instalacje fotowoltaiczne Bogdan Szymański.

Właściwy montaż modułów PV

Moduły fotowoltaiczne nie powinny być poddawane naprężeniom, nie powinno się również na nich stawać. Zazwyczaj z zewnątrz nie widać uszkodzeń modułów, ale w module mogą wystąpić mikropęknięcia, które skutkują powstawaniem “hot spotów”, czyli miejsc, w których temperatura na ogniwach znacznie rośnie. Urządzenia mogą ulegać uszkodzeniom również podczas ich transportowania, dlatego instalacje warto zweryfikować za pomocą kamery termowizyjnej.

Kwestią, którą inwestor może zweryfikować samodzielnie jest odpowiednie wypoziomowanie szyn pod modułami. Jeśli szyny nie są wypoziomowanie, moduł nie będzie do nich odpowiednio przylegał, a co za tym idzie po przymocowaniu go do konstrukcji powstaną niekorzystne naprężenia, które wpłyną znacząco na żywotność instalacji.

Fot. Zapadający się górny rząd modułów względem dolnego z uwagi na źle wypoziomowane szyny montażowe – Globenergia.

Dodatkowe ograniczniki przepięć po stronie AC i DC

Dobrą praktyką jest montaż ograniczników przepięć po stronie AC i DC. Często instalatorzy nie montują ograniczników, gdy falownik posiada tego typu zabezpieczenie wbudowane fabrycznie. Jest to zgodne ze sztuką, ale niekoniecznie korzystne dla klienta. W takim przypadku ogranicznik przepięć jest zintegrowany z płytą PCBA w falowniku. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, do wymiany może być falownik lub płyta falownika. Z kolei jeśli zdubluje się to zabezpieczenie i instaluje się dodatkowe zabezpieczenie, wymienić będzie trzeba tylko wkładkę ogranicznika przepięć zamiast całego falownika.