Które falowniki będą przyłączane od 1 sierpnia 2021 roku? PTPIREE publikuje wykaz urządzeń!

Na stronie PTPIREE został opublikowany wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Urządzenia pozytywnie zweryfikowane przez OSD

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.

Wykaz będzie aktualizowany

Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji przez PTPIREE, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia. Rejestr urządzeń powstał, aby utrzymać i zapewnić jednolitą obsługę procesu przyłączeniowego mikroinstalacji dla wszystkich operatorów, aby ułatwić ten proces oraz uprościć ocenę wymaganych dokumentów na etapie przyłączenia.

Jednocześnie PTPIREE zachęca wszystkich producentów oraz dystrybutorów falowników do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie ich urządzeń w ww. wykazie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci

Aktualny wykaz urządzeń jest dostępny TUTAJ.