Magazyny energii przyszłością energetyki prosumenckiej – jakie korzyści ze sobą niosą?

W przyszłości magazyny energii mogą stać się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznych, niosą one za sobą wiele korzyści, a ich zwiększająca się popularność jest zjawiskiem korzystnym z perspektywy branży.

Magazyny energii pozwalają na zwiększenie autokonsumpcji

Odnawialne źródła energii to źródła niestabilne, które zależą od warunków atmosferycznych. Akumulatory pozwalają przechowywać wygenerowane nadwyżki i wykorzystać je w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię. Magazyny energii pomagają również zwiększyć niezależność energetyczną. Ich zastosowanie przyczynia się do zwiększenia autokonsumpcji, a więc do korzystania z darmowej, produkowanej na bieżąco energii. Wykorzystanie magazynów energii pomaga również w odciążeniu sieci elektroenergetycznych. Instalacje fotowoltaiczne produkują energię elektryczną w ciągu dnia i dostarczają duże ilości energii do sieci w tym samym czasie, a to skutkować może przeciążeniami sieci. Zastosowanie magazynów energii pozwala zgromadzić część energii, a tym samym nieco odciążyć sieć. To aspekt, na który coraz częściej zwracają uwagę operatorzy systemów dystrybucyjnych.

Jakie są koszty magazynów energii?

Magazyny energii na ten moment są dosyć drogim rozwiązaniem w odniesieniu do kosztów samej instalacji fotowoltaicznej. Jak można się było spodziewać – ceny magazynów energii rosną wraz z pojemnością, ale cena jednostkowa za 1 kWh pojemności spada. Przy magazynie energii o pojemności około 5 kWh, trzeba się liczyć z kosztami na poziomie około 14 tys. zł netto bez montażu i dodatkowego osprzętu takiego jak kable, liczniki energii itp.

 

Jak dużo energii jest w stanie zmagazynować akumulator?

Instalacja, z której uzyski zostały przeanalizowane jest zlokalizowana w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

Dane instalacji:

 • Instalacja o mocy 9,86 kWp
 • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
 • Moduły monokrystaliczne MWT o mocy 340 Wp
 • Kierunek – południe
 • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
 • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym

W analizowany, słoneczny dzień instalacja o mocy 5 kWp wyprodukowała 50,5 kWh energii, a autokonsumpcja wyniosła 12 kWh. Jaka część pozostałej energii możemy zakumulować za pomocą magazynu? Jak zmieniają się koszty w zależności od wielkości magazynu?

Magazyn energii o pojemności 5 kWh

 • Koszt: ok. 14 tys. zł netto
 • Akumulacja: 13% pozostałej energii

Magazyn energii o pojemności 10 kWh

 • Koszt: ok. 23,5 tys. zł netto
 • Akumulacja: ok. 26% pozostałej energii

Magazyn energii o pojemności 15 kWh

 • Koszt: ok. 32 tys. zł netto
 • Akumulacja: ok. 39% pozostałej energii

Magazynowanie energii w obecnym modelu rozliczeń prosumentów

Aktualnie funkcjonujący w Polsce system opustów 1:0,8 zachęca do przewymiarowywania instalacji i traktowania sieci jak wirtualny magazyn energii, w którym możemy przechowywać nadwyżki energii. Obecny system rozliczeń nie sprzyja opłacalności inwestowania w elektrochemiczne magazyny energii, podobnie jak system rozliczeń prosumentów zaproponowany w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o OZE. System stworzyłby warunki, w których powszechną praktyką stałoby się przewymiarowanie instalacji o około 60% i sprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii, żeby pokryć różnicę w cenie energii pobieranej z zakładu energetycznego a ceną, po której prosumenci oddawaliby energię do sieci.

Z kolei poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE zakładający opusty 1:1 z koniecznością ponoszenia kosztów dystrybucyjnych, którego wdrożenie postuluje Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, ma szansę odmienić ten trend i zmotywować prosumentów do tego, aby wykonywali mniejsze instalację oraz inwestowali w magazyny energii. Ten system może zniechęcić prosumentów do traktowania sieci jako magazynu. Prosumenci będą mieli motywację do tego żeby inwestować w magazyny energii, ponieważ wyższa autokonsumpcja energii będzie oznaczać niższe opłaty dystrybucyjne.

Konieczność odpłatności za dystrybucję daje naturalny bodziec dla prosumentów, którzy chcą dążyć do rachunków bliskich zera do zainwestowania w magazyn energii niezależnie od tego czy to jest ekonomicznie uzasadnione, oczywiście ciągle większość prosumentów nie będzie inwestować w ten magazyn energii bez dotacji, ale jedynym wyborem w dążeniu do rachunków bliskich zera pozostaje magazyn energii.