Program funkcjonalno- użytkowy, krócej zwany PFU, jest zbiorem wymagań stawianym konstrukcji budowlanej na podstawie których określany jest koszt całego przedsięwzięcia. Określone są w nim oczekiwane parametry techniczne, formalne oraz zakres prac. Zgodnie z art. 7 ust. 1 zawartym w Prawie Zamówień Publicznych zamawiający jest zobowiązany do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania prowadzącego do przyznania zlecenia zapewniającego każdemu podmiotowi chętnemu do wzięcia udziału w przetargu równe traktowanie oraz sprawiedliwą konkurencję. Drugi zapis pod postacią art. 29 ust. 2 PZP określający sposób zapisu przedmiotu zamówienia nie może sprawiedliwej konkurencji utrudniać.

Zdarzają się przypadki, gdy zapisy PFU ograniczają możliwość wzięcia udziału w przetargu poprzez uwzględnienie specyficznych wymagań technicznych. Takim przykładem jest Gmina Miechów, gdzie został ogłoszony PFU dotyczący inwestycji „Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie”. Zapisem krzywdzącym jest zapis „Zastosowany inwerter powinien posiadać: (…) blokadę możliwości zmiany parametrów sieci po upływie 24 h od uruchomienia (aby odblokować należy po upływie określonego czasu wpisać jednorazowy kod otrzymany od producenta po podaniu swoich danych identyfikacyjnych)”.

Należy pamiętać, że producenci stosują różne metody zabezpieczenia przed działaniami mogącymi mieć negatywny wpływ na instalację o równoważnym poziomie skuteczności. W przypadku zabezpieczenia falowników przed zmianą parametrów sieciowych niesprawiedliwym zapisem jest wyznaczenie 24h przerwy, gdyż jest to wartość zmienna i zależna od producenta.
Dostrzegłszy ten problem SBF POLSKA PV wystosowało zapytanie do Burmistrza Gminy Miechów o stosowność zapisu. Naszym zdaniem jest on mocno krzywdzący i prowadzi do niesprawiedliwego przeprowadzenia etapu wyłonienia zleceniobiorcy. Zasugerowaliśmy, aby zapis został usunięty z niniejszego PFU.