W I kwartale 2020 roku, czyli w czasie, gdy w Polsce rozpoczynała się epidemia koronawirusa, do sieci zostało przyłączonych 43 tysiące mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 312 MWp. To oznaka tego, że branża fotowoltaiczna jest w pewien sposób odporna na koronakryzys.

O bezpośrednią opinię zapytaliśmy przedstawicieli branży – aktywnych członków Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, a ich odpowiedzi przedstawiliśmy podczas Kongresu Fotowoltaicznego PVCON 2020.

Branża PV w dobie kryzysu

Dla firmy OZE Projekt Group Sp. z o.o., kwiecień był najlepszym miesiącem sprzedażowym od czasu funkcjonowania firmy. Brewa Sp. z o.o. s.k. obroniła się przed kryzysem odpowiednio wczesną reakcją, a to co najważniejsze, czyli montaże – nie zostało przerwane. Firma wykonała wszystko zgodnie z zaplanowanymi wcześniej terminami. Z kolei firma Corab Sp. z o.o. wprowadziła bardzo rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, zabezpieczyła materiały niezbędne do produkcji, a także wynegocjowała nowe, większe dostawy oraz gwarancję ich regularności.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przeprowadziło wewnętrzne analizy oparte na danych pozyskanych od kilkudziesięciu firm. Pytaliśmy o to, jak kryzys spowodowany pandemią wpłynął na sprzedaż, na montaże i na zatrudnienie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że firmy średnio odnotowały wzrost ponad 400% mocy sprzedanych systemów fotowoltaicznych na przestrzeni roku – marzec 2020 vs. marzec 2019. Porównując dane z tego roku, kiedy panowała już pandemia, a dokładnie  kwiecień 2020 vs. marzec 2020, zaobserwowaliśmy spadek statystycznie nieco ponad 18%.

W branży fotowoltaicznej nie zostało zaobserwowane rosnące bezrobocie. W porównaniu styczeń 2020 vs. styczeń 2019, obserwowany był wzrost zatrudnienia o ponad 200%, a z kolei kwiecień 2020 vs. styczeń 2020, symboliczny wzrost na poziomie 3%.

Szczegółowe informacje uzyskane od przedstawicieli branży oraz wyniki analizy przedstawiliśmy podczas Kongresu Fotowoltaicznego PVCON 2020. Podczas wydarzenia została również zapowiedziana istotna zmiana w ustawie OZE, która będzie bezpośrednio dotyczyła branży fotowoltaicznej. Przemysław Hofman – Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju zapowiedział, że w nowelizacji ustawy OZE w 2020 roku, zostanie wprowadzona definicja prosumenta zbiorowego, czyli użytkownika wirtualnie eksploatowanej instalacji OZE. Główną ideą projektu jest to, by ci użytkownicy, którzy nie mają możliwości zainwestować we własną elektrownię fotowoltaiczną przy miejscu zamieszkania bądź prowadzenia działalności, mogli współfinansować utworzenie instalacji w innym miejscu, a potem w ramach dedykowanej umowy współkorzystać z wytworzonej energii. Jak zapowiedział Przemysław Hofman, aktualnie nowelizacja znajduje się na wstępnym etapie prac.