Wicepremier Jadwiga Emilewicz podczas posiedzenia Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków, źródło: www.gov.pl

10 września odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków, przy Ministerstwie Rozwoju, w którym udział wziął Wiceprezes naszego stowarzyszenia – Grzegorz Burek.

Celem prac Zespołu jest opracowanie reformy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Zespół powołany przez Ministerstwo Rozwoju składa się z przedstawicieli uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych organizacji i stowarzyszeń branżowych i organizacji pracodawców. Reprezentujący Stowarzyszenie SBF POLSKA PV Grzegorz Burek należy do grona 16 ekspertów, którzy wspierają Wicepremier Jadwigę Emilewicz w pracach nad opracowaniem reformy efektywności energetycznej budynków.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz na pierwszym posiedzeniu zespołu podkreśliła znaczenie sektora budynkowego w kontekście neutralności klimatycznej gospodarki.

Budynki odpowiadają za aż 42% finalnego zużycia energii, 30% zużycia wody oraz 3% emisji gazów cieplarnianych w Europie – wyjaśnia Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz podkreśla, że w Polsce dodatkowo, poza kwestiami klimatycznymi, budynki są największym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Zespół został tak dobrany, aby możliwe było uchwycenie perspektywy naukowej, wdrożeniowej i biznesowej.