Kraków, 10.11.2023r.

Pismo ws. przejrzystych i spójnych zasad prezentowania metodyki naliczenia i rozliczenia depozytu prosumenckiego

 

 

Szanowni Państwo!

 

Instalacje fotowoltaiczne prosumenckie w znaczącej mierze odpowiadają za dzisiejszy poziom odnawialnych źródeł energii w Polsce oczekiwany przez Unię Europejską, ale również ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, istotnego w kontekście wydarzeń dziejących się blisko wschodniej granicy Polski. 

 

Za rozwojem tego segmentu OZE odpowiada wiele czynników, tj. rosnące ceny prądu, spadające ceny urządzeń, programy wsparcia jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, ale także jasny i klarowny system rozliczeń jakim był system opustów, potocznie zwany systemem “netmeteringu”. 

 

Z dnia na dzień, nie poprzedzony żadną kampanią informacyjną został wprowadzony nowy sposób rozliczeń, którym jest “netbillng”. Nagła zmiana wywołała sporo perturbacji na rynku, których można było uniknąć poprzez rzetelną kampanię informacyjną. Na ten moment system naliczania wartości depozytu i jego rozliczania nie jest jasny nawet dla branżystów zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych.

 

Ponadto  w momencie wystawienia przez sprzedawców energii pierwszych faktur zawierających rozliczenia depozytu prosumenckiego, wśród większości prosumentów rozliczanych w netbilingu nastąpiła konsternacja wynikająca z braku wiedzy w jaki sposób depozyt prosumencki jest naliczany oraz rozliczany przez poszczególnych sprzedawców. Brakuje informacji o wartości naliczonego i rozliczonego depozytu prosumenckiego dla poszczególnych miesięcy a często pojawia się tylko informacja zbiorcza. Mylące są także informacje o prognozie kolejnych rachunków.  Wynikiem takiej sytuacji, jest pojawienie się w mediach, na portalach społecznościowych wielu negatywnych komentarzy i błędnych wyjaśnień w zakresie sposobu rozliczania prosumenta w net bilingu. Potencjalni inwestorzy odbierają ten stan jako chęć ukrycia jakiś danych przez operatorów.   

 

Rezultatem braku informacji lub też niepełnych informacji jest przekonanie, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną po prostu w nowym systemie się nie opłaca. Przekonanie to jest błędne gdyż bazuje na braku wiedzy funkcjonowania nowego systemu.

W ocenie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, niezbędne i kluczowe jest wprowadzenie przez sprzedawców przejrzystych i spójnych zasad prezentowania metodyki naliczenia i rozliczenia depozytu prosumenckiego. Transparentność ta powinna polegać na: 

 

 1. Wskazaniu dla każdego miesiąca z osobna przyjętej wartości rynkowej ceny energii do naliczenia depozytu prosumenckiego 
 2. Wskazaniu dla każdego miesiąca ilości wprowadzonej energii elektrycznej do sieci 
 3.  Wskazaniu dla każdego miesiąca wartości zasilającej depozyt prosumencki  
 4. Wskazaniu dla każdego miesiąca wartości rozliczonego depozytu prosumenckiego 

 

W ocenie Stowarzyszenia bez informacji zawartych w powyższych punktach ocena przez prosumenta ekonomicznego aspektu inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest praktycznie niemożliwa. 

 

Z poważaniem

Maciej Borowiak

Prezes Zarządu 

 

Rozdzielnik:

 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 2. Urząd Regulacji Energetyki
 3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 4. Zarząd Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 
 5. Zarząd Energa – Obrót S. A.
 6. Zarząd Enea S. A.
 7. Zarząd PGE Obrót S. A.