fot. SunSol Sp. z o.o

Ponad 900 nowych mikroinstalacji na obszarze innogy Stoen Operator

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV publikuje cykliczne raporty na temat rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. Raporty stowarzyszenia bazują na danych przekazanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Kolejna odsłona raportu pojawi się już wkrótce! Tym razem w zapowiedzi raportu prezentujemy dane innogy Stoen Operator. Według danych przesłanych przez innogy, w ciągu pierwszego kwartału 2021 do sieci operatora przyłączono 368 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,298 MW, natomiast w drugim kwartale podłączono 534 mikroinstalacji o mocy 4,476 MW.

Mikroinstalacje w sieci innogy Stoen Operator

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku innogy Stoen Operator przyłączyło do swojej sieci instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,03 MW z czego około 97% stanowi moc zainstalowana w mikroinstalacjach. Dane innogy Stoen Operator wskazują, że wciąż występuje wzrost zainteresowania instalacjami PV przez prosumentów prywatnych. Liczba mikroinstalacji podłączonych w pierwszej połowie roku 2021 jest równa 902, czyli wzrosła o 195 względem liczby instalacji podłączonych w tym samym okresie zeszłego roku.

Prognozy na drugie półrocze

Analizując to, jak rozwijał się rynek z roku 2020 możemy oszacować ile instalacji przybędzie w drugiej połowie bieżącego roku. Z dotychczas wykonanych raportów wiemy, że to właśnie w drugim półroczu przyłączanych jest więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych. W pierwszej połowie zeszłego roku innogy Stoen Operator przyłączyło do swoich oddziałów 707 mikroinstalacji, natomiast w drugim liczba ta wzrosła do 1 764. Zakładając, że w tym roku wystąpi podobny trend jak w poprzednim roku to w drugiej połowie 2021 podłączonych może zostać nawet 2 200 mikroinstalacji PV. Obecnie na obszarze innogy Stoen Operator pracuje już łącznie 6 149 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 42 MW.

“Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 – stan na 30 czerwca 2021” dostępny już wkrótce

Jak wyglądał rynek instalacji fotowoltaicznych w pierwszej połowie 2021 roku w skali całego kraju? Dokładna analiza rynku PV w Polsce będzie dostępna wkrótce na portalu www.polskapv.pl, gdzie ukaże się nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV “Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 – stan na 30 czerwca 2021”.