SBF POLSKA PV z zadowoleniem przyjmuje informacje o ponownym przeprowadzeniu procesu konsultacji Kart Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczących OZE.

Jak podaje PTPiREE „biorąc pod uwagę istotny wpływ wymagań na branżę OZE, operatorzy zrzeszeni w PTPiREE postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych i zaakceptowanych w zakończonych właśnie konsultacjach społecznych. Tym samym Karty Aktualizacji zostaną złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po dokonaniu powtórnego procesu konsultacji.”

SBF POLSKA PV wyraża nadzieję, że w trakcie procesu konsultacji zostaną uwzględnione krytyczne uwagi branży fotowoltaicznej. Oczekujemy nie tylko ujednolicenia wymogów w zakresie przyłączenia do sieci przez poszczególnych OSD, ale także uwzględnienia w nich w realiów rynkowych. Jako przedstawicielom branży zależy nam także na zabezpieczenia interesu konsumentów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.