Przedstawiamy poradnik „Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych. Poradnik Inwestora samorządowego”. Jest on dystrybuowany wśród jednostek samorządu terytorialnego. Dziękujemy Członkom oraz Sympatykom Stowarzyszenia za przekazane materiały oraz redagowanie treści.

 

Okładka

Spis treści

Podziękowanie

Spis treści:
1 Ramy prawne funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych
1.1 Prosument
1.2 Mikroinstalacja
1.3 Opust
1.4 Umowa kompleksowa
1.5 Uproszczenia proceduralne dla mikroinstalacji
1.6 Pomoc publiczna
2 Podział instalacji fotowoltaicznych
2.1 Podział instalacji ze względu na współpracę z siecią
2.2 Podział ze względu na lokalizację
3 Wybór urządzeń
3.1 Typy modułów PV
3.2 Przegląd najpopularniejszych typów modułów na rynku
3.3 Moduły smart
3.4 Wzrost sprawności modułów PV w czasie
3.5 Gwarancja i serwis falowników w Polsce
3.6 Monitoring pracy instalacji PV
3.7 Bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych
4 Ankiety wśród mieszkańców
5 Audyty u mieszkańców
6 Projekt koncepcyjny
7 Jakich usług powinna wymagać gmina w zakresie audytów i projektów koncepcyjnych?