7 oraz 8 kwietnia w miejscowości Sulechów odbyła się I Konferencja „Energetyka odnawialna w branży wodociągowo- kanalizacyjnej” organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie oraz Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Jednym z prelegentów był Prezes Zarządu SBF POLSKA PV Pan Bogdan Szymański, który przybliżył wszystkim zebranym zagadnienie elektrowni fotowoltaicznych w kontekście wielopłaszczyznowej szansy dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych.

Prezentacja przedstawiła argumenty przemawiające za zastosowaniem tej technologii przez WOD- KAN, takie jak bardzo duża dostępność możliwego do wykorzystania terenu, duża moc przyłączeniowa czy możliwość kompensacji mocy biernej. Celem prezentacji było także zdefiniowanie sytuacji, w której podjęte działania przełożą się na założone korzyści. Należy pamiętać, że jednym z warunków spełnienia założeń jest możliwość pozyskania środków finansowych, które w prosty sposób korelują z czasem zwrotu inwestycji. Istotne jest dobre zaprojektowanie instalacji, jej wykonanie oraz nadzór na każdym etapie procesu.

Prezes SBF POLSKA PV odniósł się w prezentacji do Ustawy o OZE oraz procesu inwestycyjnego całego przedsięwzięcia. Prezentacja oraz informacja dotycząca konferencji dostępna poniżej.

Zaproszenie

Harmonogram konferencji

Prezentacja Bogdan Szymański