Do Ambasady RP w Kijowie zwróciło się Ukraińskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej z prośbą o wsparcie projektu instalacji dachowych paneli słonecznych wraz z akumulatorami na potrzeby Narodowego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego „Okhmatdyt” w Kijowie.

 

Przedsiębiorstwa, które byłyby skłonne zaangażować się w taki projekt, np. w ramach działań z zakresu CSR, prosimy o sygnał i wskazanie osoby do kontaktu po ich stronie. Przekażemy im wtedy bezpośrednie koordynaty do wspomnianego Stowarzyszenia, a także do Ambasady RP w Kijowie.
Ambasada RP w Kijowie:
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Departament Współpracy Ekonomicznej;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
SmartPoland@msz.gov.pl