Już po raz szesnasty na Targach Kielce miała miejsce Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Od 22 do 24 czerwca swoje produkty prezentowało 250 wystawców z 12 krajów świata.

Swój wkład z organizację całego wydarzenia miało również Stowarzyszenie Polska PV. Prezes Stowarzyszenia Pan Bogdan Szymański miał zaszczyt poprowadzić sesję, która dotyczyła procesu inwestycyjnego instalacji fotowoltaicznych w budownictwie sakralnym. Szczególna uwaga została zwrócona na mikroinstalacje, których rozwój będzie możliwy po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również prezentację dotyczące inwestycji w duże instalację fotowoltaiczne.