W ostatnich latach rynek instalacji PV przeżywa ogromny wzrost zainteresowania. Jak co roku, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowuje raport na temat nowo przyłączonych i oddanych do użytku instalacji produkującej prąd na własne potrzeby oraz na temat zmian zachodzących na rynku fotowoltaicznym w ogóle.

Według szacunków Stowarzyszenia, nastąpił bardzo duży wzrost zainstalowanych i oddanych do użytku mikroinstalacji. 

Mamy już pierwsze dane:

  • Moc zainstalowana mikroinstalacji PV w poprzednim roku przekroczyła 680 MWp, a biorąc pod uwagę całość zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych w poprzednich latach – ponad 1GWp! 
  • Przyrost mocy w stosunku do roku 2018 wyniósł ponad 300%
  • Liczba nowych mikroinstalacji PV to ponad 104 tysiące
  • Najwięcej, bo za ponad 40% przyłączonych instalacji odpowiada grupa PGE, około 30% Tauron, 17% Energa, 12% Enea, 1% Innogy
  • Zauważalny jest wzrost średniej mocy jednej mikroinstalacji – z 6,0 kWp do 6,5 kWp

Wyniki te napawają optymizmem każdego zwolennika produkcji czystej energii, a także mogą wpłynąć pozytywnie na każdego potencjalnego konsumenta, który zastanawia się nad własną instalacją.

Te optymistyczne liczby jednoznacznie wskazują, że Polacy przekonali się do fotowoltaiki jako sprawdzonej technologii mogącej trwale obniżyć rachunki za prąd. Nie byłoby to możliwe bez przyjaznego otoczenia prawnego umożliwiającego szybki i sprawny proces montażu, przyłączenia oraz rozliczenia wyprodukowanej energii w bilansach rocznych.  – komentuje Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia POLSKA PV.

Pełny raport zawierający dane szczegółowe zostanie przedstawiony podczas XI Forum Fotowoltaicznego SOLAR PLUS dnia 27.02.2020 w Kielcach.