26 listopada 2015 w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się Konferencja Fotowoltaiczna w której prelekcję poprowadził prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV – Bogdan Szymański.
Wydarzenie zgromadziło ponad 100 osób, wśród których znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych oraz inwestorzy rolni. Nie zabrakło również prywatnych inwestorów rozważających inwestycję w fotowoltaikę, przedstawicieli zakładów energetycznych i mediów.

Celem wydarzenia było skomentowanie aktualnej sytuacji na rynku fotowoltaicznym, zaprezentowanie praktycznych rozwiązań dedykowanych instalacjom prosumenckim oraz omówienie perspektyw rozwoju energetyki prosumenckiej.


Po przywitaniu gości przez Krzysztofa Brzozowskiego, szefa Centrum Technologii Energetycznych, pierwszy blok poświęcony systemom fotowoltaicznym rozpoczął dr inż. Tadeusz Żdanowicz z Politechniki Wrocławskiej. Omówił systemy fotowoltaiczne stosowane w instalacjach prosumenckich, ich rodzaje i komponenty. Dokonał również przeglądu krajowych i zagranicznych rozwiązań. Następnie Piotr Mikos, ekspert ds. fotowoltaiki w spółce Domy Czystej Energii zaprezentował wymagania dotyczące projektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych, zwracając przy okazji uwagę na błędy w specyfikacjach technicznych oraz ich potencjalne skutki tychże błędów.
Wiele emocji oraz pytań wywołała prezentacja poświęcona programom funkcjonalno-użytkowym dla gmin poprowadzona przez Krzysztofa Brzozowskiego, szefa CTE oraz Bogdana Szymańskiego, prezesa zarządu SBF Polska PV. Przed przerwą goście konferencji poznali zadania nowo powstałego świdnickiego laboratorium systemów fotowoltaicznych. Zadania te zaprezentował dr inż. Tadeusz Żdanowicz z Politechniki Wrocławskiej wraz z Markiem Rybiańskim z CTE.
W drugim bloku poświęconym praktycznym rozwiązaniom dedykowanym instalacjom prosumenckim, jako pierwszy wystąpił Bogdan Szymański. Poruszył on istotny temat przyłączania mikro oraz małej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Omówił decyzje administracyjne przed, w trakcie i po realizacji inwestycji w PV. W dalszej części konferencji goście mieli okazję zapoznać się ze sposobami weryfikacji poprawności instalacji. Procedury odbiorcze, testy, pomiary oraz zagadnienie bezpieczeństwa pracy systemów PV omówili reprezentanci firm wykonawczych, mianowicie Piotr Pieszczoch reprezentujący spółkę Elektroster a także Panowie Marek Mordarski i Tadeusz Masłowski z Elko-Bis sp. z o.o.

Na niemalże sam koniec swój referat na temat programów wspierających rozwój fotowoltaiki, możliwości wsparcia realizacji inwestycji w PV wygłosił Krzysztof Brzozowski z Centrum Technologii Energetycznych.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk, przedstawiciele m.in. gmin: Świdnica, Kłodzko, Stronie Śląskie, Marciszów, Nowa Ruda, Lubań, Dobromierz, Żórawina oraz przedstawiciele urzędów miast m.in.: Świdnica, Świebodzice, Głuszyca, Jaworzyna Śląska. Gośćmi byli także przedstawiciele DUON Dystrybucja i TAURON Ekoenergia.