6 kwietnia na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się konferencja naukowo- techniczna OZE Day, na której prelekcję wygłosił Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Grzegorz Burek. Tematem wystąpienia były systemy wsparcia w inwestycjach fotowoltaicznych- ich rodzaje, charakterystyka oraz możliwości pozyskania. Cieszymy się z dopisanej frekwencji oraz okazanego zainteresowania.

„Projekt OZE Day – Dzień Odnawialnych Źródeł Energii realizowany na Akademii Górniczo – Hutniczej ma na celu zorganizowanie festiwalu naukowego, który jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii.

Fundamentalnymi motorami napędowymi całego wydarzenia są:
– popularyzacja i promocja odnawialnych źródeł energii oraz zasady zrównoważonego rozwoju,
– wzrost świadomości i wykorzystania alternatywnych źródeł energii w aspekcie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska,
– umożliwienie studentom i absolwentom zapoznania się z rynkiem pracy w obszarze OZE,
– zachęcenie do podjęcia studiów na kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.”
Źródło: http://www.oze-day.agh.edu.pl