Potencjał umów PPA w Polsce jest coraz większy, ale temat tego typu kontraktów w Polsce jest tematem mało rozpoznanym, dlatego każda zmiana w prawie i każdy dobry przykład jest wart uwagi i rozważenia.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygląda się tej sprawie, chętnie słucha rozmów na ten temat i patronuje im. Przykładem było spotkanie w Katowicach, 29 sierpnia. Tematem przewodnim seminarium „Corporate Power Purchase Agreement (PPA)” była wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Poznaliśmy kilka punktów widzenia ekspertów, rodzaje umów i ograniczenia jak i szanse dla rozwoju OZE w kontekście zawierania takich kontraktów.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV