Dnia 31.03.2016 na targach ENEX w Kielcach odbyło się forum fotowoltaiczne SOLAR+ poprowadzone przez Prezesa SBF POLSKA PV Bogdana Szymańskiego, gdzie Stowarzyszenie poruszyło tematy dotyczące rozwoju instalacji PV w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz przyłączenia mikroinstalacji w zakresie procedur, dokumentów i obowiązków. Po wydarzeniu miało miejsce spotkanie Członków Stowarzyszenia, na którym jednoznacznie poparto stanowisko porozumienia branży fotowoltaicznej dotyczące systemów wsparcia którego SBF Polska PV stało się sygnatariuszem. Wypracowane podstawowe postulaty to:

1. Pełny net- metering 1:1 w kontekście bilansowania energii czynnej i dystrybucji energii,
2. Taryfy gwarantowane oferowane za sprzedaż nadprodukcji energii po zbilansowaniu,
3. Określenie definicji Prosumenta jako każdego konsumenta energii od chwili montażu mikroinstalacji.

Postulaty te zostaną zawarte w piśmie do Ministra Energii przygotowywanym przez szerokie porozumienie i sygnowane przez szereg środowisk i firm. Przyczyną ich powstania jest niejasna obecnie sytuacja prawna oraz wątpliwości wzbudzone przez dochodzące szczątkowe informacje na temat projektu ustawy o OZE. Wspólne wypracowanie stanowiska ma na celu możliwość dialogu branży ze stroną ustawodawczą i podjęcie wspólnych działań prowadzących do wykreowania zapisów prawnych służących rozwojowi energetyki prosumenckiej w Polsce.