13 kwietnia b.r. podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg we Wrocławiu odbyło się XV Forum Energia w Gminie, którego organizatorem była Globenergia . Poruszanymi tematami były m.in., analiza inwestycyjna dla gruntowej i powietrznej pompy ciepła, systemy ogrzewania z wykorzystaniem mat kapilarnych oraz monitoring instalacji fotowoltaicznych. Prelegentami byli również Reprezentanci SBF POLSKA PV- Bogdan Szymański Prezes Zarządu oraz Anna Będkowska.

Tematyka wystąpienia Bogdana Szymańskiego obejmowała system aukcyjny oraz wsparcie prosumentów według zapisów ustawy o OZE. Z wystąpienia można było uzyskać kompleksową informację w zakresie typów instalacji mogących przystąpić do systemu aukcyjnego, kroków niezbędnych do poczynienia przed przystąpieniem a także stawianym wymaganiom, jakie muszą spełniać urządzenia budujące elektrownie. Zaprezentowano również przykład dla inwestorów korzystających z pomocy publicznej pokazujący w jaki sposób wyliczyć maksymalną cenę energii możliwą do zaoferowania dla inwestora w systemie aukcyjnym.

Bardzo cieszymy się z Państwa przybycia i zainteresowania przedstawionymi tematami, czego dowodem były liczne rozmowy kuluarowe. Prezentacja dotycząca systemu aukcyjnego i wsparcia prosumentów w zapisach Ustawy o OZE do pobrania za pomocą adresu poniżej.

Prezentacja Bogdan Szymański Wrocław 04.2016