W Rzeszowie, z początkiem grudnia odbyło się spotkanie pod nazwą CLIMATE POSITIVE POLAND.

Podczas szkolenia rozmawiano o efektywności energetycznej przedsiębiorstw, o rynku energii, zasadach zakupu energii, o możliwym wsparciu inwestycji z NFOŚiGW, o mechanizmach wsparcia OZE i energetyce rozproszonej – o fotowoltaice, czyli sposobie na czystą jej generację.
Jeśli była mowa o fotowoltaice, nie mogło tam zabraknąć przedstawicieli SBF POLSKA PV. Tym razem nasze stowarzyszenie reprezentował prezes Bogdan Szymański.
Opowiedział on o rynku fotowoltaicznym w Polsce oraz o tendencjach rynkowych i technologicznych w tej dziedzinie.

Wystąpienie Prezesa Bogdana Szymańskiego (Fot. Organizator Climate Positive Poland)

W ramach spotkania zorganizowano również strefę indywidualnych konsultacji, podczas których również SBF POLSKA PV miało swój indywidualny punkt – jak widać na zdjęciach – zainteresowanie tematami fotowoltaicznymi było duże.

Punkt konsultacyjny SBF POLSK PV (Fot. Climate Positive Poland)

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV