Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2020. Źródło: lublin.twoje-miasto.pl

SBF POLSKA PV podczas OSG 2020

W dniach 5-6 października 2020, w Lublinie odbył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020. Była to 6 edycja Ogólnopolskiego Szczytu gospodarczego. Tematem przewodnim tegorocznego szczytu było: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Wydarzenie to zrzesza czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu.

W jednym z paneli dyskusyjnych wziął udział Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Prezes SBF dyskutował w towarzystwie m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej – Zbigniewa Gryglasa oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Politechniki Gdańskiej oraz NFOŚiGW.

W dyskusji poruszono tematy związane z projektem ustawy o promocji morskiej energetyki wiatrowej, polityką klimatyczną i surowcową, potencjałem rynkowym energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. Dyskusja dotyczyła również energetyki rozproszonej i prosumentów, a także programów NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2020. Źródło: www.polskieradio.pl

Prezes SBF w trakcie dyskusji mówił o tym czy cel osiągnięcia miliona prosumentów jest realny. W jego ocenie cel ten jest realny jednak wymaga spełnienia trzech kluczowych warunków.
Pierwszym z nich jest modernizacja sieci niskiego napięcia – sieci muszą przygotowane na gwałtowny przyrost liczby prosumentów. Przy rozbudowie powinno się uwzględniać to, że mogą oni pokrywać nawet 90% mocy umownej na danej linii.
Kolejnym warunkiem jest aktywne wykorzystanie możliwości mikroinstalacji czyli możliwości i funkcjonalności falowników fotowoltaicznych do stabilizacji sieci – chodzi o wspólny dla wszystkich operatorów sieci bank nastaw.
Ostatnim, kluczowym warunkiem osiągnięcia miliona prosumentów, na który zwrócił uwagę Bogdan Szymański jest zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej z mikroinstalacji poprzez zastosowanie pompy ciepła, klimatyzacji, lub magazynów energii.