11 września w Ministerstwie Klimatu odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, jako sygnatariusza listu intencyjnego reprezentował na uroczystości wiceprezes – Grzegorz Burek.
Oprócz naszego stowarzyszenia, list podpisali:

 • Minister Klimatu – Michał Kurtyka,
 • Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska,
 • Prezydent Konfederacji Lewiatan – Maciej Witucki,
 • Grzegorz Wiśniewski reprezentujący Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Przemysłowy Panel PV,
 • Ewa Magiera reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki,
 • Marcin Roszkowski reprezentujący Instytut Jagielloński,
 • Tomasz Sęk reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej,
 • Albert Gryszczuk reprezentujący Krajową Izbę Klastrów Energii,
 • Andrzej Radecki reprezentujący Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,
 • Łukasz Zagórski reprezentujący Stowarzyszenie Energii Odnawialnej,
 • Janusz Majchrowicz reprezentujący Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki.

Inicjatywa stanowi odpowiedź na bezprecedensowy rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce, która stała się jednym z największych placów budowy OZE w Europie. W rozumieniu Ministerstwa Klimatu, wykorzystanie krajowego potencjału sektora PV przyczyni się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Porozumienie ma na celu wypracowanie efektywnych metod współpracy administracji rządowej z podmiotami zainteresowanymi rozwojem branży fotowoltaicznej. Jednocześnie, Ministerstwo Klimatu będzie dążyło do zawarcia porozumienia sektorowego ze wszystkimi podmiotami, które angażują się w budowę polskiego łańcucha wartości w branży PV.

 

Wiceprezes SBF POLSKA PV Grzegorz Burek podczas uroczystość podpisania listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego, źródło: Transmisja Online Ministerstwa Klimatu.

Ogromnie się cieszę, że został uroczyście podpisany list intencyjny z przedstawicielami branży. Zaproszenie Pana Ministra Michała Kurtyki przyjęła znakomita reprezentacja branży PV w Polsce, ale list intencyjny ma to do siebie, że nie jest zamknięty i ograniczony tylko do uczestników, którzy dzisiaj ten list podpiszą – jest to inicjatywa otwarta. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do tego aby mogli przystąpić korespondencyjnie w dalszym czasie do podpisania listu i pracy na rzecz porozumienia sektorowego. – mówił podczas uroczystości Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

 

Według danych PSE, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowych Sieciach Elektroenergetycznych według stanu na 1.09.2020 r. wyniosła 2528,371 MW. Oznacza to wzrost o 168,7 procent rok do roku i o 11,8 proc. w okresie VIII 2020 – IX 2020 r. Zasługą jest m. in. Program Mój Prąd do którego w przemówieniu odniósł się Grzegorz Burek, reprezentujący Stowarzyszenie SBF POLSKA PV

 

Programu Mój Prąd, nie możemy traktować wyłącznie w kategoriach dotacji dla prosumentów, ale jako impuls gospodarczy, a w drugim kwartale tego roku nawet jako tarczę antykryzysową dla polskich przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej – mówił podczas podpisywania listu intencyjnego wiceprezes SBF POLSKA PV Grzegorz Burek,.

 

Wiceprezes SBF POLSKA PV zwrócił również uwagę na to, że polskie przedsiębiorstwa z sektora PV mają teraz swoją szansę – wszystko dzięki zdrowej strukturze rynku fotowoltaicznego, gdzie blisko 80% to mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 

Dzięki temu uniknęliśmy scenariusza czeskiego gdzie rozwój fotowoltaiki skończył się w ciągu dwóch lat. – uzupełnił Grzegorz Burek zwracając również uwagę na to, że rozproszone instalacje to tysiące miejsc pracy, lokalnie świadczone usługi i lokalnie płacone podatki. Obecnie ponad 200 tyś polskich rodzin produkuje własną ekologiczną energię dzięki instalacjom fotowoltaicznym stając się także elementem cichej rewolucji energetycznej.

 

Minister klimatu Michał Kurtyka oraz wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas podpisania Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego, źródło: www.gov.pl.

Dynamika rozwoju tej branży jest imponująca i zwrócił na nią uwagę również sam Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii:

 

Przeżywamy prawdziwy boom inwestycyjny i nie przeszkadza temu epidemia koronawirusa. Nie jest to przypadek – jest to świadoma polityka rządu, ale także aktywność, przedsiębiorczość samych inwestorów, producentów, interesariuszy rynku i obywateli, którzy chcą być prosumentami. – podsumował Ireneusz Zyska.

 

Zgodnie z deklaracjami, do współpracy zaproszeni zostaną Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Urząd Regulacji Energetyki, aby zbudować stabilny system, ale zapewnić też dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej w POLSCE.

Źródło: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV