SBF POLSKA PV zaprasza na konferencję techniczną pt. „Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych”

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej objęło patronat nad konferencją techniczną: „Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych”. Organizatorami konferencji są Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Grupą MTP. Konferencja towarzyszyć będzie Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej GREENPOWER oraz Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. w godz. 11.00 – 15.00 na terenie MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, pawilon 7, sala G-H.

W trakcie konferencji Prezes SBF POLSKA PV – Bogdan Szymański wygłosi referat dotyczący dobrych praktyk instalatorskie związane z bezpieczeństwem pożarowym urządzeń fotowoltaicznych.

Ponadto w programie konferencji znajdują się następujące zagadnienia:

Zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych.
Wymagania prawne w zakresie uzgadniania projektów urządzeń fotowoltaicznych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy takich urządzeń.
Wpływ urządzeń fotowoltaicznych na wymagania techniczne dla budynku – Monika Hyjek – Rockwool Polska Sp. z o.o., SITP.
Zabezpieczenia stosowane w instalacjach fotowoltaicznych wpływające na bezpieczeństwo pożarowe – Jan Rachoń – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zakres tematyczny konferencji ściśle wiąże się ze zmianami prawnymi, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w zakresie projektowania i instalowania urządzeń fotowoltaicznych w związku z bezpieczeństwem pożarowym. Konferencja jest adresowana do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP a także inwestorów.

Zapisy na konferencję na stronie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa:
http://www.sitp.poznan.pl/2020/09/29/konferencja-techniczna-pn-wymagania-przeciwpozarowe-dla-instalacji-fotowoltaicznych/