24 maja 2017 r podczas targów GreenPower w Poznaniu odbyło się II Branżowe Forum Fotowoltaiczne, a zaraz po nim spotkanie robocze Członków Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

BFF 2017 odbyło się dzięki współpracy z redakcją GLOBEnergia, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Międzynarodowymi Targami Energii Odnawialnej GreenPower.

BFF 2017 to spotkanie uczestników rynku fotowoltaicznego: od wykonawców, firm EPC, dostawców modułów, falowników, konstrukcji wsporczych po inwestorów.

Bogdan Szymański- prezes Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawił prezentację na temat „Rynek fotowoltaiczny w Polsce 2016”

Innymi omawianymi tematami były:
– Kupowanie konstrukcji w drodze przetargu
– Profesjonalna oferta na instalację PV kluczem do zaufania inwestora
– Technologia smart w fotowoltaice
– Centralne zarządzanie mocą instalacji rozproszonych
– Ranking TIER 1


Łukasz Tylkowski z Spirvent przedstawił centralne zarządzanie mocą instalacji rozproszonych


Paweł Wiktorowicz z  Corab Sp. z o.o.  wygłosił prezentację pt. Jak uniknąć katastrofy, czyli kupowanie konstrukcji w drodze przetargu

Bogdan Szymański- prezes Stowarzyszenia POLSKA PV oraz Grzegorz Burek- redaktor naczelny GLOBEnergia – prowadzący II BFF