Spotkanie przedstawicieli SBF Polska PV w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dn. 27.06.2022

Pan Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska spotkał się w dniu 27 czerwca br. z przedstawicielami Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV – Prezesem Zarządu Jackiem Biskupskim oraz WIceprezesem Zarządu Piotrem Kisielem – celem omówienia sytuacji na rynku fotowoltaicznym po 1 kwietnia 2022 r.

Celem spotkania było omówienia kwestii rozliczeń w net-billingu. Stowarzyszenie zauważyło również problem błędnej interpretacji (przez OSD) mocy magazynów energii (BESS) dla Prosumentów. Błędem interpretacji jest moc BESS, którą OSD chcą traktować jako dodatkową moc zainstalowaną w budynku.

W odpowiedzi Ministerstwo poprosiło o przygotowanie pisma do PTPiRE ws. problemów z sumowaniem mocy magazynów energii i niemożliwym do wypełnia zgłoszeniem o przyłączanie.

Podniesiony został również problem alokacji środków z programu Mój Prąd 4.0 i bardzo długi, bo blisko roczny czas oczekiwania na przyznane środki. Z rozmowy wynikło, że planowane jest zwiększenie budżetu na te działania.

Ponadto, Prezesi wrócili do Apelu branży dotyczącego kwestii przyłączeń instalacji większych niż 50 kWp a także przypomnieli propozycję obniżenia stawki VAT na sprzęt wykorzystywany w instalacjach OZE.

Pojawiła się szansa, by takie ułatwienia wprowadzić dla instalacji, które zagwarantują brak wypływu energii do sieci. Szczegółowy zakres przesłanych tematów znajduje się w dokumencie pod adresem:

Kliknij, by zapoznać się z dokumentem