Na początku 2017 roku Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przygotowało raport w zakresie oceny rynku PV przez firmy wykonawcze. Jednym z elementów opracowania była analiza popularności poszczególnych producentów falowników w ofertach na wykonanie mikroinstalacji.

Kontynuując opracowanie w zakresie polskiego rynku PV opracowano analizę rzeczywistego udziału poszczególnych producentów w sprzedaży w 2016 i 2017 roku.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przedstawia raport sprzedaży falowników fotowoltaicznych w Polsce za rok 2016 i 2017.

Raport opracowano przy współpracy z producentami i dystrybutorami falowników fotowoltaicznych na terenie Polski, którym dziękujemy za pomoc  i zaufanie podczas udostępniania danych sprzedażowych.

Raport prezentuje dane dotyczące falowników z trzech grup sprzedażowych

– Falowniki jednofazowe

– Falowniki trójfazowe o mocy do 15 kW

– Falowniki trójfazowe o mocy powyżej 15 kW

Celem stworzenia niniejszej analizy zebrano dane 10 producentów falowników, których urządzenia są najbardziej popularne na polskich rynku fotowoltaicznym.  W tym celu zaangażowano do przygotowania danych od około 20 firm dystrybucyjnych i producentów.

Oprócz danych sumarycznych sprzedaży falowników za dany okres, poproszono również o dane sprzedażowe z poszczególnych kwartałów, co pozwoliło oszacować charakterystykę rynku i scenariusze dalszego rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV dysponuje danymi sprzedaży falowników w 2017 roku o łącznej mocy ponad 126 MW. To stanowi ponad 132% mocy zainstalowanej w  instalacjach fotowoltaicznych w 2017 roku.  Dane za rok 2016 obejmują produkty o łącznej mocy 56 MW co stanowiło  około 76% mocy zainstalowanych w fotowoltaice w Polsce w 2016r.

W 2017 roku, do polskiego systemu elektroenergetycznego przyłączono nieco ponad 8,5 MW mocy w dużych systemach fotowoltaicznych, podczas gdy informacje z rynku falowników pokazują, że sprzedano w tym samym czasie falowniki komercyjne o mocy prawie 55 MW. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej zwraca uwagę na fakt, że dysproporcja w danych wynika z faktu, że sprzedaż falowników dużych mocy nie jest jednoznaczna z przyłączeniem ich do sieci, ze względu na okres trwania realizacji inwestycji.

Polski rynek falowników fotowoltaicznych w liczbach

Biorąc pod uwagę przeznaczenie produktów podzielono je na urządzenia do zastosowań domowych i do zastosowań komercyjnych. Przyjęto, że falowniki do zastosowań indywidualnych to urządzenia jednofazowe oraz trójfazowe o mocy do 15 kW. Urządzenia komercyjne to falowniki trójfazowe o mocy ponad 15 kW.

Ze względu na formę otrzymanych informacji, do analizy rynku wzięto pod uwagę dane o łącznej mocy 122,58 MW. W 2016 roku sprzedaż falowników producentów najpopularniejszych na polskim rynku wyniosła prawie 54 MW, podczas gdy w 2017 roku ich ponad 2 razy więcej.  Wzrosty odnotowano zarówno w sektorze urządzeń domowych do 15 kW, jak i w sektorze falowników większych mocy ponad 15 kW. Sektor urządzeń większych mocy wzrósł 2,5 krotnie, a sektor urządzeń domowych dwukrotnie.

W 2016 roku zdecydowaną większość sprzedanych urządzeń stanowiły te do zastosowań domowych – 62% sprzedaży. Falowniki do zastosowań komercyjnych stanowiły około 38% sprzedaży. W 2017 roku sytuacja uległa zmianie na korzyść urządzeń do zastosowań komercyjnych, których udział, pod koniec roku wzrósł do  45%.

Biorąc pod uwagę rodzaje sprzedawanych falowników w 2016 roku, najwięcej, bo ponad 25 MW (czyli około 47%) sprzedano falowników trójfazowych o mocy do 15 kW, na drugim miejscu, ponad 20MW (czyli 38%) sprzedano falowników trójfazowych o mocy ponad 15 kW do zastosowań komercyjnych.   Pod względem mocy sumarycznej, na trzecim miejscu w sprzedaży znajdują się falowniki jednofazowe. W 2017 roku sytuacja uległa zmianie, na korzyść falowników komercyjnych o mocy ponad 15 kW. Sprzedano ich prawie 55 MW, co stanowiło pod względem mocy około 45% sprzedanych produktów. Drugie miejsce zajęły falowniki trójfazowe o mocy do 15 kW, a trzecie miejsce falowniki jednofazowe ze sprzedażą na poziomie 15,11 MW.

Ranking producentów – ogółem

Na pierwszych pięciu miejscach wśród dostawców falowników fotowoltaicznych ogółem na Polskę w 2016 roku znaleźli się producenci: Growatt, Fronius Polska, SolarEdge, Kaco i SMA. W 2017 roku czołówka producentów falowników nieco się zmieniła. Poza firmą Growatt, Fronius Polska i Solaredge, w czołowej piątce znalazły się firmy Huawei oraz ZeverSolar.

Ranking producentów – falowniki jednofazowe

W 2016 roku najwyższą sprzedażą falowników jednofazowych odznaczyły się firmy Growatt, Spirvent i SolarEdge. W 2017 roku, miejsce firmy Spirvent i Solaredge zajęły ZeverSolar i Steca.

Ranking producentów – falowniki trójfazowe o mocy do 15 kW

Na podium w rankingu sprzedaży falowników trójfazowych o mocy do 15 kW w 2016 roku były firmy Fronius, Growatt i Solerdge. W 2017 roku czołówka wygląda tak samo.

Ranking producentów – falowniki trójfazowe o mocy ponad 15 kW

Liderami wśród sprzedaży falowników większych mocy (ponad 15 kW) w 2016 rok były firmy Growatt, Fronius i Kaco. W 2017 roku w czołówce zabrakło firmy Kaco. W zamian pojawiła się firma Huawei.

Wartość rynku falowników PV

Polski rynek fotowoltaiczny wzbogacił się w 2016 roku o falowniki o łącznej wartości prawie 36 mln zł netto, a w 2017 roku  wzbogacił się o kolejne 77 mln zł netto.

Wartość sprzedanych falowników fotowoltaicznych w 2017 roku jest ponad dwukrotnie wyższa niż wartość sprzedanych falowników w 2016 roku.

Największy wpływ na wartość rynku w ciągu ostatnich dwóch lat mają urządzenia do zastosowań domowych, indywidualnych, małej mocy. Dzięki nim rynek wzrósł o ponad  84,16 mln euro. W tym samym czasie, urządzenia komercyjne, o mocy ponad 15 kW zwiększyły wartość rynku o ponad 28,85 mln euro.

Powyższe wartości są jedynie wartościami szacunkowymi, na podstawie średniego poziomu cen dla dwóch grup produktowych:

  • Falowniki o mocy < 15 kW – 830 PLN netto/kW
  • Falowniki o mocy > 15 kW –  384 PLN netto/kW

Pochodzenie produktów

Większość sprzedanych w 2016 roku produktów pochodziła z Azji. W 2017 roku, ta tendencja była kontynuowana i zwiększała się właśnie na korzyść produktów z Azji.

Udział w rynku produktów azjatyckich wzrósł z 57% na aż 72% w 2017r. Produkty europejskie były mniej popularne niż w 2016 r i stanowiły pod względem mocy tylko 28% sprzedaży.


CAŁY RAPORT DO POBRANIA TUTAJ


OPRACOWANIE

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

WSPÓŁPRACA

Redakcja GLOBEnergia