Dnia 7.04 do Ministerstwa Energii wpłynęło pismo skierowane do Podsekretarza Stanu Pana Andrzeja Piotrowskiego wystosowane przez Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce. Dokument zawiera cele porozumienia, propozycje wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz sugestie dotyczące kolejnych koniecznych działań. Ideą porozumienia jest znalezienie kompromisu spełniającego oczekiwania trzech zainteresowanych stron: prosumentów, Ministerstwa Energii oraz branży fotowoltaicznej.

Wypracowanie porozumienia opiera się na wspólnym poparciu trzech prostych postulatów, które w naszej ocenie są kluczowe do rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Wspieramy korzystne dla obywateli, gospodarki oraz branży zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jako sygnatariusze porozumienia jednoznacznie opowiadamy się za wprowadzeniem pełnego net- meteringu 1:1 w kontekście bilansowania energii czynnej i biernej, taryfami gwarantowanymi oferowanymi za sprzedaż nadprodukcji energii po zbilansowaniu oraz określeniem definicji prosumenta, jako każdego konsumenta energii od momentu montażu mikroinstalacji.

Propozycja kolejnych kroków to głównie zorganizowanie spotkań zapewniających nieustanny dialog Ministerstwa z Porozumieniem w celu sprawnej i efektywnej pracy nad Ustawą o OZE.
Porozumienie zostało nawiązane 30 marca podczas spotkania branży fotowoltaicznej na skutek niepokojących sygnałów dotyczących aktualnie kształtowanej Ustawy o OZE. Decyzję o wystosowaniu podjęło wspólnie niemal 30 podmiotów działających w zakresie branży fotowoltaicznej. Do dnia 4 kwietnia przystąpiło 14 nowych Członków. Podmioty to czołowi producenci, instalatorzy oraz dystrybutorzy a także stowarzyszenia działające w zakresie branży fotowoltaicznej oraz środowisko akademickie. Przewodniczącym Reprezentantów został dr.inż. Stanisław M. Pietruszko, natomiast jednym z Reprezentantów został Prezes SBF POLSKA PV Bogdan Szymański. Możliwość przystąpienia do Porozumienia jest cały czas aktualna- zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Prac Porozumienia Pawłem Czausem na adres mailowy pawel.czaus@pses.org.pl.

Pismo ME – Założenie Porozumienia – 2016-04-07