Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zabrało głos w sprawie obniżenia przez Komisję Europejską minimalnych cen chińskich modułów fotowoltaicznych. Oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju.

Aktualna konstrukcja polityki celnej nie przyczyniła się do rozwoju europejskiego przemysłu producentów modułów PV jako całości. Korzyści odniosła jedynie część producentów. Moduły wyprodukowane w Chinach są zastępowane modułami wyprodukowanymi w Tajlandii, Malezji, Tajwanie, Wietnamie czy Indiach. Ograniczenie kanałów importu szczególnie ogniw PV sprawiło, że europejski konsument przez lata płacił za moduły PV więcej, niż mógłby płacić bez obecnej polityki celnej.

Na przestrzeni ostatniego roku większość dużych chińskich producentów modułów PV wystąpiło z porozumienia.  Korzystają z posiadanych fabryk poza CRL i prowadzą sprzedaż modułów PV w Europie znacznie poniżej ustalonej przez KE ceny minimalnej.

Wynika z tego jasno, że zmiana regulacji w postaci obniżenia cen minimalnych nie wpłynie w wielkim stopniu na rynek fotowoltaiczny. Polityka antydumpingowa prowadzona w ten sposób przez Unię Europejską nie spełnia swoich celów.

Cła antydumpingowe – Co się zmieniło?

W ostatnim czasie Komisja Europejska poinformowała o obniżeniu cen minimalnych na sprzedaż modułów z Chin ze względu na spadek cen modułów fotowoltaicznych w ciągu ostatniego roku. Wszystko dzięki coraz nowocześniejszej produkcji i zwiększającej się skali produkcji.

Jak ocenia prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Bogdana Szymańskiego – pierwotna propozycja obniżki nie jest proporcjonalna do zmian rynkowych.

„Pierwotnie zaproponowana cena nadal jest istotnie wyższa od średniej ceny modułów PV na rynku. Należy zaznaczyć, że wiele organizacji zrzeszających firmy z branży PV neguje zasadność utrzymywania tego mechanizmu regulującego rynek cen modułów. Zgodnie ze stanowiskiem naszego stowarzyszenia przekazanego Ministerstwu Rozwoju polityka antydumpingowa w obecnym kształcie zupełnie nie spełnia swoich celów. Należy zaznaczyć, że na przestrzeni ostatniego roku większość dużych chińskich producentów modułów PV opuściła MIP. Nadal jednak zaopatrują oni Europejski rynek, tyle że modułami wyprodukowanymi w fabrykach przeniesionych do innych krajów. W konsekwencji większość znaczących chińskich producentów dostarcza w pełni legalnie na rynek UE moduły znacznie poniżej ceny minimalnej” – wyjaśnia Bogdan Szymański.

Widoczne jest zatem, w jaki sposób chińskie firmy, pomimo regulacji unijnych, mogą legalnie sprzedawać swoje moduły fotowoltaiczne w cenach niższych od minimalnej – wystarczy, że nie są one wytwarzane w Chinach. Co prawda atutem produkowania w Chinach jest tania siła robocza, jednak firmy z Państwa Środka posiadają również inne zalety wpływające na konkurencyjną cenę tworzonych przez nich modułów. Są to między innymi rozwiązania technologiczne i patenty, które znacznie obniżają koszt produkcji.”.

Dumping – co to jest?

Często elementy instalacji fotowoltaicznych są sprzedawane na rynkach światowych po cenach niższych niż koszty ich produkcji lub po cenach niższych niż na rynku krajowym producenta tych produktów.

Ze strony producenta, taki zabieg służy wyeliminowaniu konkurencji, ale z punktu widzenia prawa, dumping, bo tak jest to nazywane, jest przejawem nieuczciwej konkurencji, którego skutkiem jest utrudnienie innym przedsiębiorcom korzystania w pełni z rynku. Po pewnym czasie, przez taką politykę producent stanie się na rynku monopolistą. Wtedy, aby zmaksymalizować zysk podnosi drastycznie ceny. Traci na tym zarówno konsument jak i branża rodzimych producentów.

Aby takiej sytuacji uniknąć, państwa do których importowane są produkty narażone na dumping nakładają pewne ograniczenia dotyczące ilości oraz minimalnych cen sprowadzanych do kraju produktów. Są to tzw. cła antydumpingowe. Aby można je było nałożyć na określone produkty, Unia Europejska zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie antydumpingowe. Dumping jest więc zagrożeniem dla konkurencji, zatrudnienia i innowacji.

W intencji organizacji SolarPower Europe jest, by Komisja Europejska wycofała owe środki. Argumentuje to powinnością ochrony europejskich producentów. Środki te w obecnej formie spowodowały znaczne straty w całym sektorze PV w Europie.