Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zajęło stanowisko w sprawie ceł antydumpingowych na produkty – moduły i ogniwa – fotowoltaiczne importowane do Unii Europejskiej z Chin, Malezji i Tajwanu, które zostało skierowane do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego.

Rekomendacją Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2016 r. było przedłużenie obowiązujących ceł. Jako Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej w Polsce zdecydowanie opowiadamy się przeciwko propozycji Komisji Europejskiej. Decyzja o jej ewentualnym uwzględnieniu zostanie podjęta przez państwa członkowskie UE 26 stycznia 2017 r.

W ocenie Stowarzyszenia obowiązywanie ceł oraz minimalnej ceny importowej przyczyniło się z jednej strony do nieuzasadnionego podniesienia kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, a z drugiej stworzyło podwaliny do rozwoju licznych nieprawidłowości przy imporcie ogniw oraz modułów fotowoltaicznych. Należy również dodać, że obecna polityka celna obejmuje cłami oraz minimalną ceną importową, nie tylko moduły fotowoltaiczne, lecz także główny komponent do ich produkcji, jakim są ogniwa fotowoltaiczne. Taka konstrukcja polityki celnej sprawia, że jest ona niekorzystna nie tylko dla dystrybutorów, instalatorów, lecz także dla producentów modułów fotowoltaicznych działających w Polsce, którzy w konsekwencji zmuszani są do zakupu droższych komponentów.