Zbieranie insightów, czyli de facto obserwacja i zbieranie opinii użytkowników jest czymś naturalnym w procesie tworzenia lub ulepszania produktu.

 

Niestety firmy rzadko decydują się na takie badani. Tym bardziej warto docenić NFOŚiGW, który chce ulepszać dotacyjny program wsparcia termomodernizacji, wymiany systemów grzewczych i budowy instalacji OZE „Czyste Powietrze”, że zdecydował się na takie badania.

SBF jako przedstawiciel ważnego segmentu, czyli przedstawicieli producentów i instalatorów systemów fotowoltaicznych, został zaproszony do uczestnictwa w tym projekcie.

Prezesi Grzegorz Burek oraz Maciej Borowiak uczestniczyli w warsztatach, które mają pomóc w pracach nad poprawieniem strony internetowej, materiałów marketingowych i wideo.

Trzymamy kciuki za końcowe efekty i determinację do wdrożenia zaproponowanych zmian. Program „Czyste Powietrze” jest ważnym projektem, w którym beneficjent może otrzymać nawet 134 tys. dotacji a budżet to aż 104 mld zł!