Każdy właściciel domu jednorodzinnego powinien wyposażyć się w „Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”, który można pobrać bezpłatnie! Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Polskim Alarmem Smogowym.

Najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje są przedstawione w przystępny i praktyczny sposób! Znajdziesz tu nie tylko wiadomości o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, ale także możliwe korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu. Poradnik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej – do pobrania bezpłatnie!

Ulga Podatkowa

W styczniu 2019 r. została w Polsce wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Jak mówił Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wielu wywiadach, ulga termomodernizacyjna to druga noga programu Czyste Powietrze. Taka zachęta finansowa może z powodzeniem przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej domów mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia się ich właścicieli do walki ze smogiem.!

Połącznie ulgi termomodernizacyjnej z innymi formami wsparcia inwestycji proekologicznych może pozwolić na pokrycie nawet większość kosztów tych przedsięwzięć. Warto o tym wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwykle przesądzają o podjęciu samej inwestycji, a także o zakresie podejmowanych prac i standardzie wybranych rozwiązań.

Bariera komunikacyjna!

Problem w szerokim korzystaniu z ulgi termomoderniacyjnej a także z innych programów wsparcia polega na tym, że wiedza o ulgach wśród potencjalnych inwestorów wciąż jest bardzo mała. Podobnie, inwestorom często brakuje świadomości, że przy jednej inwestycji mogą skorzystać z różnych form wsparcia, np. i dotacji i ulgi podatkowej.

Szybkie działania

Co zrobić, by dotrzeć do szerszej liczby potencjalnych inwestorów? Informować! Właśnie dlatego niezbędne stały się szybkie i konkretne działania informacyjne. Takie działania podjęło Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), wydając „Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”, który można pobrać bezpłatnie.

Co zawiera poradnik?

Poradnik przedstawia podstawowe, najważniejsze zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Precyzuje, kto może z niej skorzystać, jakie są limity odpisów, wymagane terminy, zasady rozliczeń.

Można w nim znaleźć również symulacje potencjalnych rocznych korzyści z ulgi termomodernizacyjnej, zależnie od wysokości wydatków, dochodów i sposobu opodatkowania, a także odpowiedzi na pytania o inne możliwe źródła finansowania inwestycji, możliwość łączenia ulgi np. z dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” albo o rozliczanie inwestycji, które rozpoczęły się przed 2019 r. czy też inwestycji prowadzonych przez małżonków będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego.

W poradniku można znaleźć także kompletny wykaz prac, urządzeń i materiałów, których koszty są uwzględniane w uldze termomodernizacyjnej. To nie wszystko! Poradnik jest nowoczesnym opracowaniem, które poprzez kody QR umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpośrednie dotarcie do konkretnych przepisów odnoszących się do ulgi termomodernizacyjnej czy też do tzw. Projektu objaśnień podatkowych albo czatu z konsultantem Ministerstwa Finansów.

Premiera drukowanej edycji „Poradnika inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” miała miejsce 8 października br. w Krakowie, podczas II Kongresu Trendy Energetyczne zorganizowanego przez GLOBEnergię. Jest już dostępna także jego wersja elektroniczna (na bieżąco aktualizowana), którą można bezpłatnie pobrać TUTAJ.

Źródło: POBE