Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych ws. ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne i ustawy o OZE

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wraz z innymi organizacjami pozarządowymi prezentuje wspólne stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne i ustawy o OZE. Poniższe stanowisko zostało wypracowane przez organizacje pozarządowe, które sugerowany termin wejścia w życie nowych zasad rozliczania energii przez prosumentów postrzegają za zagrożenie dla rynku prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Wspólne stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii – przedstawionego do konsultacji publicznych w dniu 2 czerwca 2021 r znajduje się poniżej. Jest to wspólne stanowisko Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV oraz organizacji:

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne i ustawy o OZE jest dostępne tutaj.

Możliwe konsekwencje proponowanych zmian

W stanowisku organizacje wskazują, że zmiana systemu rozliczeń od 1 stycznia 2022 r. byłaby błędem zarówno z punktu widzenia stabilności prawa, jak i wywołanego nią wstrząsu na rynku i całkowitej utraty zaufania obywateli do ustawodawcy. W stanowisku możemy również przeczytać, że nowelizacja ustawy zaproponowana przez ministerstwo to rezygnacja z efektywnych zachęt dla prosumentów energii z odnawialnych źródeł energii. Sektor prosumentów stanowi ponad ¾ całkowitej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Oznacza to ogromny potencjał prosumentów w osiąganiu przez Polskę zakładanych celów udziału OZE w krajowym zużyciu energii.

Modernizacja sieci energetycznych

Autorzy stanowiska zwracają uwagę, że trudności Operatorów Sieci Dystrybucyjnych z przyłączaniem do sieci nowych wytwórców energii odnawialnej, które stoją zapewne za przedstawioną propozycją, należy rozwiązywać przy pomocy dynamicznego rozwoju tych sieci pod kątem docelowego polskiego miksu energetycznego, a nie poprzez ograniczanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, których w Polsce rozpaczliwie brakuje. Ponadto organizacje we wspólnym stanowisku zwracają uwagę na to, że zarówno w ramach kończącego się Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i w ramach nowych narzędzi – Programu FENIKS oraz Krajowego Planu Odbudowy – zapewniono fundusze na rozwój i modernizację sieci energetycznych w Polsce.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne i ustawy o OZE jest dostępne tutaj.