W dniu 25.05 Piotr Kisiel (Wiceprezes ds. Rozwoju Rynku) uczestniczył w Posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej.

 

W posiedzeniu brali udział między innymi: Władysław Kosinak-Kamysz, Waldemar Pawlak, Marek Sawicki, Paulina Hennig-Kloska. Głównym tematem spotkania było omówienie barier technicznych i legislacyjnych dot. rozwoju OZE, w szczególności fotowoltaiki i wiatru.

 

Jako wiodąca organizacja reprezentująca branżę fotowoltaiczną w Polsce, na bieżąco monitorujemy prace parlamentarne dotyczące legislację związaną z odnawialnymi źródłami energii.