W dniu 26.02.2020 roku podczas pierwszego dnia Targów ENEX Nowa Energia odbyło się spotkanie robocze członków wspierających SBF POLSKA PV. Na spotkaniu w Sali SIGMA licznie zgromadzili się przedstawiciele firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Prowadzącym spotkanie był Prezes Bogdan Szymański, a koordynatorem Arkadiusz Kot.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania nowych członków włączonych w poczet Stowarzyszenia – firm Huawei, Vaillant oraz Brewa. Następnie został podsumowany rok 2019 pod względem aktywności i prowadzonych działań związanych ze stowarzyszeniem. Po tym wstępie, Prezes Bogdan Szymański zapowiedział plany na rok 2020. 

Dalszymi tematami agendy zostały rzeczy, które obecnie stanowią obiekty pracy SBF POLSKA PV. Pierwszym z nich jest raport o stanie fotowoltaiki w Polsce w roku 2019. Został on pokrótce omówiony włącznie z przedstawieniem kilku grafik obrazujących i dających porównanie rynku z lat poprzednich, oraz obecnego stanu. Drugą rzeczą jest Fotowoltaiczny Dekalog Dobrych Praktyk – poradnik dla instalatorów promujący i zwracający uwagę na popełniane błędy przy montażu, mogące skutkować inicjacją pożaru lub innymi zagrożeniami dla instalacji fotowoltaicznej. Premiera poradnika odbyła się właśnie podczas targów ENEX w strefie MIASTOZE2020 organizowanego przez redakcję GLOBEnergia. 

Ostatnim, najważniejszym punktem spotkania roboczego, była wolna dyskusja, która poruszyła bieżące sprawy związane z wieloma aspektami związanymi nie tylko z fotowoltaiką. Członkowie aktywnie wypowiadali się na tematy poruszane przez nich samych oraz prezesów Stowarzyszenia.

 

Główną uwagę i skupienie wywołał temat o uzgodnieniu pod względem przeciwpożarowym instalacji fotowoltaicznej mającej moc powyżej 6,5 kWp. Padło wiele różnych propozycji zmian bądź usprawnień, mogących znacząco wpłynąć na tę kwestię. Następnym tematem wziętym pod dyskusję, była kwestia definicji mocy zainstalowanej mikroinstalacji, która nie do końca jest jednoznaczna, przez co zdarzają się błędy w jej interpretacji. Po uzyskaniu stanowisk członków w tym temacie, dyskusja przeszła na tematy związane z instalacjami wyższych mocy. 

 

Wspólnie stwierdzono, że należy przyjrzeć się kwestii decyzji środowiskowych w odniesieniu do powierzchni farm fotowoltaicznych, oraz podwyższeniu mocy opcji prosumenckiej do 500 kW dla celów biznesowych po niskim napięciu. 

 

Kolejnym tematem rozmów były rozważania na temat potencjalnych dotacji wspierających akumulację energii ze słońca. Pomysł ten znalazł duże uznanie i został określony jako bardzo korzystny w kontekście rozwoju systemu fotowoltaiki w Polsce. 

 

Krótszą uwagę spotkania poświęcono na rzeczy takie jak: uprawnienia dla absolwentów uczelni technicznych w zakresie OZE, współpracy pomp ciepła z fotowoltaiką dla nowego budownictwa, czy połączeniu stanowisk kilku stowarzyszeń celem osiągnięcia mocniejszych efektów w aspekcie prawnym.

 

Dziękujemy przedstawicielom za obecność i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.