Już pierwsze dni 2016 roku były dla wszystkich zainteresowanych dużym zaskoczeniem – mieliśmy obudzić się w nowej rzeczywistości, wyznaczanej przez ustawę o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r., z systemem aukcyjnym i taryfami gwarantowanymi. Tymczasem wszystko przesunęło się o pół roku, w następstwie podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy 30 grudnia 2015 r. Przez pierwsze półrocze 2016 roku trwały prace nad zmianami zapisów ustawy, która ostatecznie weszła w życie 1 lipca – bez taryf gwarantowanych, z przebudowanym systemem rozliczeń dla prosumentów, nowymi zasadami funkcjonowania systemu aukcyjnego. To nowa i trudna rzeczywistość dla całej branży. Czy wszyscy zdołali się w niej odnaleźć i ją zaakceptować? Od ostatniego Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej miną tylko rok, ale jeśli popatrzeć na zmiany jakie zaszły na rynku i w ustawodawstwie – to aż rok, pełen niepewności, ciągłych zmian zapisów noweli, niedomówień i sprzecznych informacji. Obowiązująca od lipca ustawa to jednak nie początek stabilizacji, ale jedynie zapowiedź dalszych zmian. Klastry i spółdzielnie energetyczne, problem prosumentów w rozliczeniach z zakładami energetycznymi, wątpliwości dotyczące systemu aukcyjnego to tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszane podczas II Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, a które zapowiadane są w jesiennych pracach nad kolejną nowelizacją ustawy o OZE.

Czy mimo tych zawirowań wokół ustawy Polacy obawiają się inwestycji w fotowoltaikę?

Wygląda na to, że na szczęście nie. Tylko w 2015 roku przybyło w polskim systemie elektroenergetycznym około 74 MW nowych mocy w tych systemach. Łącznie, pod koniec 2015 roku moc zainstalowana w fotowoltaice przekroczyła 95MW, a przecież  jeszcze 6 lat temu w Polsce nikt nie mówił o fotowoltaice jako o sposobie na oszczędzanie energii, o sposobie na samowystarczalność. Ostatni rok to dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci. Wzrost mocy instalacji w Polsce jest zapewne dopingowany systemami unijnych dotacji, o które starają się gminy. Jak zauważa Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV – to także spore wyzwanie, by wyznaczać odpowiednie standardy jakościowe i zapobiegać psuciu rynku przez przypadkowych graczy, wygrywających gminne przetargi. Wysoka jakość instalacji oraz etyczne zasady ofertowania to klucz, do długoterminowego rozwoju branży i zadowolenia konsumentów. W tym roku Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV kilkakrotnie interweniowało w sprawie przetargów wygrywanych jedynie na podstawie rażąco niskiej ceny ofertowej. Wielokrotnie zwracano również uwagę na zapisy pojawiające się w dokumentach przetargowych, które najczęściej bezwiednie przygotowywane, faworyzowały wykonawcę lub dostawcę urządzeń, niekoniecznie zapewniając wysoką jakość usługi.

Jak z nową sytuacją radzą sobie zakłady energetyczne?

Czy nowe zasady rozliczeń są spójne i wystarczająco jasne, by inwestorzy mogli spać spokojnie o swoje rachunki? Okazuje się, że niestety również w tym temacie jest wiele kwestii spornych i również w tym temacie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prowadzi intensywne działania. Jak zgodnie z zapisami ustawy powinni być rozliczani prosumenci: Czy podstawą rozliczenia opustu wynikającego z wprowadzenia energii wprowadzonej do sieci jest okres 365 dni? Czy w sytuacji, będącej częstą praktyką rynkową w której prosument, na podstawie umowy kompleksowej posiada półroczny okres rozliczenia, sprzedawca energii jest zobowiązany zbilansować opust z dwóch okresów rozliczenia i dokonać całkowitego rozliczenia opustu w bilansie rocznym?

Kolejna kwestią, w której Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej interweniowało są opłaty pobierane od prosumentów za energię bierną. Na jakiej podstawie zakłady energetyczne pobierają tego typu opłaty i to dopiero od konsumenta będącego prosumentem?

Jak planowane jest rozwiązanie problemu drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów? Czy inwestorzy korzystający z zielonych certyfikatów mogą przejść na system aukcyjny? Niestety nie, bo nie przewidziano dla nich w ustawie żadnej puli. W tym temacie również Stowarzyszenie podjęło inicjatywę przeprowadzenia dla nich zakupu energii na drodze aukcji.

Po tym bardzo burzliwym okresie czas przygotować się na kolejne zmiany, podsumować to, co jest, porozmawiać o innych problemach z którymi borykają się wykonawcy i inwestorzy oraz opracować kolejną strategię walki o lepsze, świetliste jutro dla fotowoltaiki. II Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV będzie do tego idealnym miejscem.

 

II Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

DATA: 18 października 2016

MIEJSCE: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14
Sala C.

Rejestracja obowiązkowa: www.polskapv.pl/kongres

PROGRAM

Sesja I Rynek i prawo

 • Sytuacja w branży fotowoltaicznej i niezbędne kierunki zmian po nowelizacji ustawy OZE
 • Opłata za moc bierną w rachunkach prosumentów – czy posiada podstawę prawną?
 • Funkcjonowanie nowego rozliczenia w systemie opustów
 • Możliwość funkcjonowania prosumenckich instalacji PV w systemie spółdzielni i klastrów energetycznych

Sesja II Finansowanie i ekonomika

 • Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Przegląd funduszy i dotacji dla sektora OZE
 • Ekonomika instalacji prosumenckich po nowelizacji ustawy OZE
 • Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych – wyzwania dla gmin oraz branży PV
 • Kredyty komercyjne dla instalacji fotowoltaicznej – co oferuje polski rynek bankowy

Sesja III Technika i Technologia

 • „Power to heat” – energia elektryczna, produkcja, magazynowanie, konwersja – standard przyszłości
 • Błędy wykonawcze i inwestycyjne – potrzeba budowy standardów jakości
 • Jakie wymogi stawiają nowe normy w zakresie wykonania, odbioru i pomiarów instalacji PV
 • Certyfikacja konstrukcji wsporczych – o jakich dokumentów powinien żądać inwestor i instalator
 • Serwis fabryczny, gwarancja – jak uniknąć przyszłych problemu wybierając producenta falowników
 • Przegląd technologii na rynku modułów PV

Panel dyskusyjny Polscy producenci i dystrybutorzy na polskim rynku – szanse i zagrożenia
Podczas wydarzenia przewidziano przerwę kawową

Źródło: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz stymulacja rozwoju energetyki opartej o systemy fotowoltaiczne w Polsce.