W dniu 21 września 2022r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV oraz z pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego złożył P. Jacek Biskupski.

Decyzja Pana Jacka jest podyktowana względami osobistymi.

Kontynuacją rozpoczętych projektów przejmą pozostali Członkowie Zarządu. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Panu Jackowi za dotychczasową współpracę, jesteśmy przekonani, że nasze zawodowe drogi przetną się jeszcze nie raz.